Svetac dana – 28.01. – Sveti Toma Akvinski

Sveti Toma, kojega Crkva slavi 28. siječnja, pripada svakako među najveće crkvene umove.

Rođen je 1225. u dvorcu Akvino u južnoj Italiji. Od malena je pokazivao veliku želju za znanjem, a završavajući visoke škole u Napulju upoznao se s dominikanskim redom. Roditelji su se protivili da on kao plemićki sin stupi u prosjački red. Unatoč tomu ipak je postao dominikanac, a poglavari su ga, nakon što su vidjeli njegove intelektualne sposobnosti poslali učenjaku Sv. Albertu Velikom.

Već s 23 godine života Sv. Toma je postao profesor. Predavao je u Parizu, Rimu i Napulju. Kraj sve svoje velike učenosti ostao je uvijek jednostavan, ponizan i bezazlen redovnik.

Napisao je mnoštvo filozofskih i teoloških djela, a najslavnije je bez sumnje Teološka suma u tri dijela u kojoj je sustavno obradio svu teologiju.

Preminuo je relativno mlad, u dobi od 49 godina. Bilo je to 7. ožujka 1274. Bio je tada na putu u Lyon na opći sabor, ali je klonuo i zaustavio se u samostanu Fossa Nouva kraj Rima i ondje preminuo. Relikvije su mu kasnije prenesene u Toulouse. Proglašen je svecem, a 1567. i crkvenim naučiteljem. Mnogi pape proslavili su ga svojim spisima, od kojih su najvažnije enciklike Leona XIII. Aeterni Patris i Pija XI. Studiorum ducem.

Crkva je Sv. Tomu proglasila i zaštitnikom svojih škola i studenata. On je, doista, sjajan primjer svima onima koji se bave umnim radom. U Tajne vjere prodire se to dublje što je srce čistije. Njegov lik to najbolje svjedoči.

KT

www.nedjelja.ba