Dobro došli - Herzlich willkommen

Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Portal „Žive zajednice“, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, koji od rujna 1978. izlazi u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Frankfurtu na Majni, pokrenut je 15. siječnja 2018. u Hrvatskome dušobrižničkom uredu u Frankfurtu na Majni.

Hvala što nas pratite!

Das Portal der „Lebendigen Gemeinde“, der Zeitschrift der kroatischen katholischen Missionen und Gemeinden in Deutschland, das seit September 1978 vom Büro der Kroatenseelsorge in Deutschland herausgegeben wird, wurde am 15. Januar 2018 vom Büro der Kroatenseelsorge in Frankfurt am Main ins Leben gerufen.

Danke, dass Sie unsere Seiten besuchen!

Najnovije na portalu

Naše kategorije

Nase zajednice
Naše zajednice
Crkva u svijetu
Domovinska Crkva
Domovinska Crkva
Crkva u Njemačkoj
Crkva u Njemačkoj
Intervju
Intervju
Duhovnost
Duhovnost
Kultura
Kultura