Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

RAZGOVOR S HRVATSKIM TEOLOGOM IZ NJEMAČKE DR. SC. DINKOM ARAČIĆEM: Božić je susret s vječnim

Dr. sc. Dinko Aračić rođen je 1947. godine u Gornjim Vinjanima, u Republici Hrvatskoj. Osnovno školovanje pohađao je u rodnome mjestu i Imotskome, gimnaziju kod franjevaca u Sinju, a filozofski i teološki studij u Makarskoj. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu postigao je diplomu i licencijat iz teologije. U Rimu je od 1974. do 1980. pohađao Teološki fakultet „Marianum“ i Lateransko sveučilište, na kojem je postigao doktorat iz teologije (1980.) s temom o mariološkom nauku u spisima Karla Balića. Od 1976. do 1990. bio je tajnik Papinske međunarodne marijanske akademije [PAMI] i su-organizator međunarodnih marioloških kongresa. Kao gostujući profesor predavao je mariologiju i pneumatologiju na Papinskom sveučilištu Antonianum (1981.–1990.). Od 1992. do 2015. bio je referent u odjelu za projekte Humanitarne ustanove Katoličke Crkve u Njemačkoj za pomoć potrebitoj djeci u svijetu („Kindermissionswerk. Die Sternsinger“) u Aachenu. Napisao je nekoliko knjiga o Isusovoj Majci, među kojima „Marija, znak nade u Kristu“ (2017.), suautor je teoloških i ekumenskih studija i drugih znanstvenih članaka, prevoditelj i suradnik u više crkvenih časopisa. Živi u Düsseldorfu.

Božić je blagdan Božje prisutnosti

Živa zajednica: Objavili ste i dvije znakovite knjižice „Tajna Božića“ (Split, 2014.) i „Blagoslov Božića“ (Split, 2021.). I jedna i druga knjiga sadrže razmišljanjima uz blagdan Božića. Kako su nastale spomenute knjige i što biste pritom posebno istaknuli?

Dr. sc. Dinko Aračić: Te knjižice nastajale su tijekom godina. Neki su me župnici molili da za njihove župne listove napišem nešto o Božiću. To sam rado prihvatio iako sam tek kasnije shvatio da to i nije baš lagan zadatak. Naime, o Božiću se može govoriti malo i mnogo. Malo, jer je događaj po kojem je Bog postao čovjekom ovijen tajnom vjere. Mnogo, jer spomen Rođenja Gospodinova izaziva um i srce milijuna kršćana diljem svijeta. Za me je bilo važno u razmišljanjima o Božiću odgovoriti na dva pitanja: što Božić znači u teološkom smislu i što znači za nas ovdje i sada. Odgovore sam tražio u novozavjetnim tekstovima. Otajstvo Božjeg dolaska opisano je ne samo u Evanđeljima djetinjstva nego i u drugim spisima Novoga zavjeta. Tako npr. Pavlove poslanice pružaju uvid u duboku tajnu Boga koji zbog nas postaje čovjekom. Uz to sam pratio što su poznati teolozi rekli i napisali o tajni i blagoslovu Božića.

Bog dolazi k tebi da bi ti mogao doći k njemu

Živa zajednica: Koliko, kako i na koji je način suvremeni čovjek danas zaokupljen božićnim temama?

Dr. sc. Dinko Aračić: Kad govorimo o suvremenom čovjeku, mislimo na današnjega vjernika. Kao baštinici kršćanskoga poklada vjerujemo da je Isus kao pravi Bog „radi nas ljudi i radi našega spasenja postao čovjekom“. Tajni Boga, koji je iz ljubavi prema nama postao čovjekom, možemo se približiti jedino po vjeri, u molitvenom susretu s Bogom, koji nam je u Isusu pokazao svoje lice i otvorio svoje srce. Po Božiću je Bog postao naš Bog, ušao je u naš život da ga preobrazi i osmisli. I za suvremenog vjernika Božić je svjedočanstvo da u iskonu našega života ne stoji grijeh, nego blagoslov i milosrdna ljubav Božja. Za kršćane svih vremena Božić je blagdan Božje prisutnosti, jedinstven događaj u povijesti. Više negoli bilo koji drugi blagdan, Božić prožimlje kulturnu i vjersku baštinu kršćanskih naroda i civilizacija. Prisutan je u svim područjima ljudskog stvaralaštva. Neizbrisivi su tragovi Božića u kulturi Hrvata. I današnjem čovjeku poruka Božića glasi: Bog dolazi k tebi da bi ti mogao doći k njemu, živi svjesno i odgovorno, djeluj u pravdi i ljubavi prema Bogu i ljudima.

Živa zajednica: Spomenuli ste kako Božić zaokuplja kršćansku djelatnost, bogoslovnu misao i stvaralačku maštu. U čemu se posebice dodiruju teologija i simbolika Božića?

Dr. sc. Dinko Aračić: Teologija Božića pokušava odgovoriti na pitanje, zašto je Krist došao na ovaj svijet. Zašto se zaodjenuo našom ljudskošću? Što nam on zapravo znači? Kršćanska misao nastoji se približiti tome otajstvu pomoću simbola. Apostol Pavao ponavljao je prvim kršćanima: „Isus Krist dođe na svijet spasiti grješnike, od kojih sam prvi ja!“ (1 Tim 1, 15). Tajna Kristova dolaska dade se simbolički uprizoriti u božićnim jaslicama, koje su sastavni dio naše vjerske i kulturne baštine. One jednostavne u obiteljskom domu, one ukrašene u crkvi ili pak „žive jaslice“ uprizoruju nam tajnu Boga koji se objavljuje u siromaštvu i jednostavnosti. Pomažu nam shvatiti Božje čovjekoljublje koje nas uvodi u božansko-ljudsku dramu koja i danas obnavlja našu vjeru i nadu. Bog se ne samo pojavljuje kao čovjek, nego čovjekom postaje. Naša kršćanska vjera nije nešto nestvarno, nego konkretna stvarnost, sa svom svojom tjelesnošću i vidljivim znakovima. Tu se susreću teologija i simbolika u približavanju tajni koja se skriva iza samoga događaja.

Božić poručuje da treba cijeniti darove braka

Živa zajednica: Obično se kaže da je Božić blagdan obitelji. Što Božić poručuje današnjoj obitelji?

Dr. sc. Dinko Aračić: Svakomu ljudskom biću prirođen je osjećaj zajedništva i pripadnosti vlastitoj obitelji. Pa i sam Bog je za svoj dolazak k nama izabrao jednu obitelj – Isusa, Marije i Josipa. U središtu božićnog događaja je Sveta obitelj, ali ne po načinu života koji je provodila, nego zbog toga što je u danim okolnostima, svjesno i odgovorno slijedila volju Božju. Upravo danas kad se obitelji nude lažne vrjednote, Božić poručuje da treba cijeniti darove braka te promicati ljubav ispunjenu ljudskim i kršćanskim vrjednotama. Obitelj nije jedino privatna stvar, ona posjeduje i društvenu dimenziju, temeljna je stanica društva i Crkve, prva je škola ljudskih vrjednota. U njoj bi trebali vladati ljubav i razumijevanje, povjerenje i poštivanje, velikodušnost, vjernost te hrabro življenje obiteljskih izazova, radosti i tegoba svagdašnjega života. Žena, muž i djeca – to je za nas kršćane obitelj.

Živa zajednica: U novije vrijeme sve više maha zauzima „potrošački Božić”. Tijekom došašća obasuti smo mnoštvom zamamnih ponuda, koje nas neprimjetno uvlače u potrošačko mnoštvo. Kako razumjeti Božić u kontekstu potrošačkoga mentaliteta?

Dr. sc. Dinko Aračić: Božić je blagdan ne samo u Crkvi nego i u javnom životu. Blagdan je svih kršćana pa i onih koji nisu gorljivi vjernici. Svatko se Božiću na svoj način raduje i svi ga na svoj način slave. Istina je, u novije doba Božić nas susreće okružene svjetlom potrošačkoga svijeta, koji sve opravdava i obmanjuje, a nikoga ne zadovoljava. Nude nam se proizvodi koji nemaju nikakve veze s događajem od prije dvije tisuće godina, a koji je promijenio svjetsku povijest. Potrošačko društvo ima svoju sliku Božića koju nam pošto poto želi nametnuti. No, Božić je više od ponude i kupnje, od dara i darivanja. On je Gospodnji dolazak u naš život. Činjenica da „potrošački Božić” sve više zauzima maha, ne bi trebala zasjeniti izvornu poruku Božića, niti otežati istinski pristup tome velikom otajstvu naše vjere. Zato je veoma važno znati razlikovati naš najdraži blagdan od onoga što se sve nakupilo oko njega.

„Sternsingeri“ pomažu na tisuće pothvata u svijetu

Živa zajednica: Uz Vaše plodno djelovanje na teološkom području, valja posebno podsjetiti i na Vaš dugogodišnji rad (23 g.) u Humanitarnoj ustanovi Katoličke Crkve u Njemačkoj za pomoć potrebitoj djeci u svijetu „Kindermissionswerk. Die Sternsinger sa sjedištem u Aachenu gdje otajstvo Božića zauzima središnju ulogu u humanitarnom djelovanju te ustanove. Na koje se sve načine oslikava to djelovanje?

Dr. sc. Dinko Aračić: „Kindermissionswerk“ je misijsko djelo katoličke djece u Njemačkoj, koje je poznato po svojoj akciji „Sternsingeraktion“. Djeca i mladi između Božića i Bogojavljenja, odjeveni kao Sveta tri kralja, idu od kuće do kuće čestitajući Božić, donose Božji blagoslov u obitelji te u isto vrijeme mole prilog za potrebitu djecu u svijetu. Ta akcija provodi se u svim katoličkim župama u Njemačkoj. Usprkos ograničenju zbog koronavirusa, prošle je godine tako skupljeno više od 38 milijuna eura. To je velik iznos, ali kad se pomisli da ustanova pomažu na tisuće malih i velikih pothvata za integralni odgoj i razvoj potrebite djece na svim kontinentima, onda je to kap u velikom moru bijede i siromaštva. „Kindermissionswerk“ promiče i projekte za djecu i mlade u Hrvatskoj, a isto tako i u Bosni i Hercegovini, kao npr. nastanak „Škola za Europu“ i Centra mladih u Sarajevu.

Važnost promicanja obitelji, vjere, Crkve i Domovine

Živa zajednica: Na koje bi još načine Božić trebao biti vidljiv, poglavito u današnjem društvu s obzirom na socijalna pitanja?

Dr. sc. Dinko Aračić: Božić sadrži snažnu poruku i za društveni poredak. Poziva kršćane da uprave svoj pogled na one koji oskudijevaju, potiče sve ljude dobre volje na solidarnost. S Djetetom iz Betlehema vape za pomoću i zaštitom sva siromašna i zlorabljena djeca. Tu su nemoćni i bolesni, izbjeglice, gladni i žedni pravde i kruha, oni koji stenju pod jarmom nasilja i rata. U njihovo ime betlehemsko Dijete moli i zaklinje da im se udijeli pomoć i iskaže solidarnost. Božić nas poziva da ostavimo brigu za sebe same, da napustimo skrivenu samodopadnost, koja nas zavija u tamnu noć sebeljublja. Tko se osvrće na Boga i bližnjega, a ne na sebe samoga i male „bogove” ovoga svijeta, naći će radost i smisao svoga života. Nadalje, Božić upozorava na svetost života u nastanku i završetku, na dostojanstvo i jednakost svih ljudi, na odlučno ustajanje protiv društvene nepravde. Poziva na respekt prema svemu Božjem stvorenju, ljudima i životinjama, svoj prirodi. Poruka je mira i miroljubiva života u zajedničkom nam domu koji je naša zemlja.

Živa zajednica: Hrvati katolici u Njemačkoj pred porukom Božića – iz Vaše spoznaje?

Dr. sc. Dinko Aračić: Budući da s obitelji živim u njemačkoj župi, nisu mi detaljnije poznate danosti u hrvatskim katoličkim zajednicama. Kako u Crkvi Božjoj nema stranaca, u Crkvi se bilo gdje na svijetu čovjek osjeća kao kod kuće. A kuća i Božić idu zajedno. Gotovo u svim obiteljima za Božić je svečano i razdragano. Susreću se djeca i roditelji, rodbina i prijatelji. Božić nam priziva u pamet istinu da je Bog postao naš suputnik i supatnik, da se učlanio u našu ljudsku obitelj. Zbog toga kao pojedinci i kao zajednica ne možemo živjeti i misliti samo na sebe, nego promicati ono što nas povezuje i združuje, a to su obitelj, vjera, Crkva i Domovina.

Živa zajednica: Vaša poruka za kraj?

Dr. sc. Dinko Aračić: Oduvijek je Božić za nas kršćane izuzetan blagdan, koji dira srce i budi sjećanja na nekadašnje Božiće. Sa sjetom se stariji sjećaju poratnih Božića u Domovini, kad se nije smjelo javno slaviti, kad se kriomice išlo u crkvu. Bili su to skromni Božići, slični onomu prvom kad su Josip i Marija uzaludno tražili sklonište. Ni oni, koji su nam sputavali slobodu, zabranjivali Boga i Crkvu, nisu nam mogli uništiti ni oduzeti Božić. Kako onda tako i danas, Božić je neuništiv. Ni prijetnja niti kazna nisu uspjele iz srca iskorijeniti božićnu radost. Jer Božić je dodir neba, susret s vječnim. Nije samo jelo i odijelo, nego i radost duše i veselje srca, pa i u moru poteškoća. Predah je to u sivilu svakodnevice, oaza mira i utjehe, želja za lijepim i dobrim. Još više, Božić je blagdan vjere. Bez vjere i uvjerenja da je Bog za nas i za naše spasenje postao čovjekom, Božić se ne može slaviti iskreno ni potpuno. Zbog toga je dobro produbiti njegovu vjersku dimenziju. Izvanjsko je slavlje lijepo i dobro. I njemu treba dati oduška. Međutim, slavljeničko i potrošačko ne bi smjelo odvratiti našu pozornost od onoga što je bitno i glavno, sveto i kršćansko. Naša božićna radost neka bude istinska, radost zbog ljepote vjere, zbog spoznaje da nas Bog ljubi i usrećuje svojim pohodom.

Razgovarao: Adolf Polegubić

Živa zajednica, 11-12/2021.