Duhovna poezija: Božić 2019.

Podići se iznad
sebe
uroniti u tajnu
dijete – Boga
duša
žudi
za tim vreba
zeđ se taži
rosom
neba
i zov kad čujem
da kući doći
treba
radovat se samo
mogu
jer
Mir nikad neće stati
a ja
bivovat ću
oslobođena
svega
biti u mome
Bogu

Kaja – Bapel