ZAGREB: Proglašeni novi članovi HAZU – novi redoviti član i akademik Anđelko Akrap

Novi redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti je i akademik Anđelko Akrap.  Novi redoviti član HAZU akademik Anđelko Akrap je kao istaknuti hrvatski demograf gostovao i na više skupova u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni u SR Njemačkoj i u Repubici Hrvatskoj!

Akademiku Anđelku Akrapu od srca čestitamo na tom važnom postignuću!

Anđelko Akrap rođen je 1954. u Bisku (Trilj). Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je 99 znanstvenih i stručnih radova i 8 knjiga. Sudjelovao je na više od 40 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Održao je brojna javna predavanja s demografskom tematikom na tribinama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Bio je voditelj i istraživač na više znanstvenoistraživačkih projekata o razvoju stanovništva u Hrvatskoj te o činiteljima niskog fertiliteta i fertilitetnoj motivaciji i promjenama u obiteljskim strukturama u 20. stoljeću u Hrvatskoj, čiji su rezultati publicirani u znanstvenim časopisima i knjigama. Objavljeni radovi mogu se svrstati u tri područja: istraživanja iz područja ekonomske demografije; istraživanja činitelja niskog fertiliteta, fertilitetne motivacije i promjena u obiteljskim strukturama u Hrvatskoj; istraživanja iz područja diferencijalne metodologije vitalne statistike u Hrvatskoj. U svojim radovima razmatra demografske fenomene sa šireg, povijesno-gospodarskog, povijesno-političkog i socio-tradicijskog aspekta. Odlukom Hrvatskog sabora dobio je Godišnju državnu nagradu za znanost za 2006. Za znanstvena istraživanja iz područja demografije dobio je 2006. i 2011. Nagradu Mijo Mirković. (Tekst i slika: http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/aakrap)