Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

VATIKAN: Papa Franjo upozorio na širenje novih oblika ksenofobije i rasizma

Papa Franjo primio je 20. rujna u Vatikanu 200 sudionika Međunarodne konferencije o ksenofobiji, rasizmu i populističkom nacionalizmu u kontekstu svjetskih migracija, koju su u Rimu organizirali Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja i Svjetsko vijeće Crkvi (WCC), u suradnji s Papinskim vijećem za jedinstvo kršćana.

Istaknuo im je moralnu odgovornost kršćana u zaustavljanju širenja novih oblika ksenofobije i rasizma, te u promicanju poštovanja dostojanstva svakoga ljudskog bića, prenosi Vatican News. Papa nije pročitao govor, nego je radije podijelio tekst kako bi mogao pojedinačno pozdraviti sve sudionike koje je predvodio kardinal Peter Turkson, a među kojima je bilo predstavnika ustanova Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, kršćanskih Crkvi, posebno Ekumenskoga vijeća Crkvi, kao i drugih religija.

U napisanom tekstu papa Franjo istaknuo je kako dostojanstvo svih ljudi, bitno jedinstvo ljudskoga roda i poziv da žive kao braća, imaju potvrdu i još više jačaju u onoj mjeri u kojoj se prihvaća Radosna vijest da je Krist sve nas okupio i spasio.

Za kršćanina, dakle, druga osoba nije samo biće koje treba poštovati zbog njezina urođenoga dostojanstva, nego je iznad svega brat ili sestra koje treba voljeti. U Kristu se snošljivost pretvara u bratsku ljubav, u nježnost i djelatnu solidarnost. To vrijedi ponajviše u odnosu na najmanju braću, kao što su tuđinci, stranci, s kojima se sam Isus poistovjetio. Doista, biti kršćanin poziv je na hod protiv struje, na prepoznavanje, prihvaćanje i služenje samom Kristu odbačenomu u braći. Podsjećajući na brojne, već ostvarene, izraze blizine, prihvata i integracije očitovane strancima, papa Franjo izrazio je nadu da će iz tog susreta proizići brojne druge inicijative suradnje, kako bismo mogli zajednički izgraditi pravednija i solidarnija društva.

Riječ je o inicijativama koje su doista potrebne danas, u vremenu u kojemu se čini da ponovno oživljuju, i da se šire, osjećaji koji su mnogima izgledali nadvladani, a to su osjećaji sumnje, bojazni, prezira, pa čak i mržnje prema pojedincima ili skupinama koje se smatra drukčijima zbog njihove etničke, nacionalne ili vjerske pripadnosti, te se zbog toga smatra da nisu dovoljno dostojni za potpuno sudjelovanje u životu društva, napomenuo je Sveti Otac. To su osjećaji koji prečesto potiču pravo iskazivanje nesnošljivosti, diskriminacije ili isključivanja. A događa se i to da političari popuste napasti instrumentaliziranja straha ili objektivnih teškoća nekih skupina ljudi, te pribjegavaju neostvarivim obećanjima u svrhu kratkovidnih izbornih interesa, rekao je Papa.

Da bi se promicalo poštovanje dostojanstva svake osobe, Papa poziva na zauzimanje najprije obitelj, u kojoj se od najnježnije dobi uče vrijednosti dijeljenja, prihvata, bratstva i solidarnosti. Zatim pedagoge i odgojitelje, kako bi poučili poštovanju svakog ljudskog bića, te djelatnike u društvenim komunikacijama, kako bi podupirali kulturu susreta i otvaranju prema drugomu, i to u uzajamnom poštovanju različitosti. I na kraju vođe svih religija, koje poziva da među svojim vjernicima šire etička načela i vrijednosti koje je Bog urezao u srce čovjeka, kao što je svetost ljudskoga života, poštovanje dostojanstva svake osobe, ljubav, bratstvo koje ide dalje od snošljivosti, te solidarnost.

Sveti Otac potom se oštrim riječima osvrnuo na one koji izvlače ekonomsku korist iz ozračja nepovjerenja prema strancu, u kojemu neregularnost ili nelegalnost boravka potiče i podupire sustav nesigurnosti i iskorištavanja, i to katkada na takvoj razini da dolazi do pravih oblika ropstva. Ti bi ljudi trebali izvršiti duboki ispit savjesti, jer će jednoga dana morati odgovarati pred Bogom za svoje odluke i djela, zaključio je papa Franjo. (IKA)