UVODNIK: Važnost izgrađivanja svijesti o vlastitome identitetu

Biskupi su iskazali interes, dobru volju i razumijevanje da i dalje sudjeluju u skrbi za naše iseljenike.

Zajedničko zasjedanje biskupa Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH održano je, 21. siječnja, u sjedištu HBK u Zagrebu. Na zasjedanju su se obrađivale teme o skrbi za Hr­vate u inozemstvu, za Papinski hrvat­ski zavod sv. Jeronima u Rimu, o prijevodima i prilagodbama liturgijskih knjiga te dogovaraju zajedničke karitativne akcije poput Tjedna solidarnosti. U toj je prigodi za Hrvatski katolički radio (HKR) pred­sjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Pu­ljić izjavio: „Premda smo dvije bis­kup­ske konferencije u dvije države, mi ovim godišnjim okupljanjem pokazujemo neku unutarnju povezanost i potrebu da se barem jednom godišnje okupimo. No, sva naša zasjedanja su umrežena i delega­tima koji sudjeluju na zasjedanjima biskupskih konferencija u BiH i Hrvatskoj“. Predsjednik BK BiH kardinal Vinko Puljić je u razgovoru za HKR istaknuo kako smatra vrlo važnim razgovor hrvatskih biskupa o ino­zemnoj pastvi, jer mnogi koji su iz BiH doselili u Hrvatsku, sada odlaze iz nje. Istaknuo je da je važno izgrađivati svijest o vlastitome identitetu i poticati narod da zna voljeti svoje korijene, zemlju i vjeru.
Ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislav Markić, kojemu su biskupi povjerili novi pe­togodišnji mandat, u razgovoru za HKR je kazao kako je aktualni trend ise­ljavanja povećao broj Hrvata u ino­zem­stvu čiji broj, međutim, nije lako utvrditi. „U najnovijem valu iselja­va­nja govori se o 250.000 do 300.000 Hr­vata iseljenih iz Hrvatske i BiH. Bis­kupi su iskazali interes, dob­ru volju i razumijevanje da i dalje sudjeluju u skrbi za naše iseljenike”, istaknuo je dr. Markić, a prenijela je IKA.

Dr. Adolf Polegubić, glavni urednik „Žive zajednice“