Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Tri nove knjige dr. o. Vinka Kraljevića, dušobrižnika u HKM Srednji Baden

Polovicom mjeseca kolovoza 2019. godine, izišle su iz tiskare „Denona“ d.o.o., Zagreb, tri knjige dr. Vinka Kraljevića, pod naslovima: Dosluh neba i zemlje, Međusobna dozivanja i susreti u svemiru i Usmjerenost blistavoj budućnosti.

Sve tri knjige imaju isti podnaslov Tragom biblijskih riječi liturgijske godine: A, B i C.  Tekstovi su višenamjenski. Oni se mogu koristiti za propovijedi, predavanja, kateheze, meditacije, molitvu. U svim trima knigama isti su: predgovori, uvodi, sažetci, recenzije/osvrti. „Svaka je knjiga međusobno raznolika. Svaka je za sebe čvrsta građevina, sagrađena na stijeni. A sve zajedno tvore skladnu cjelinu, trobrodnu duhovnu baziliku punu vjere, nade i ljubavi.  One se tematski, sadržajno i argumentacijski dopunjuju. Na promišljen, jednostavan, nenametljiv način nudi nam se odgovor na egzistencijalna čovjekova potanja. Moglo bi se reći: pouzdan Božji odgovor na vječna čovjekova pitanja.“ /…/. „Tekstovi knjiga su veoma otvoreni. Nadahnjuju put nade u pobjedu dobra. Nude velike mogućnosti pozitivna  razmišljanja i široke primjene. Iz naslova knjiga naslućuje se trajni razgovor neba i zemlje – Boga i čovječanstva, zemlje i neba – čovječanstva i Boga. Oba dozivatelja čeznu za međusobnim približavanjima i susretima. U tekstovima je prisutna snaga spoznaje i htijenja za oslobođenjem od svih zlih sila koje ugrožavaju sretan život svijeta i čovječanstva: od prvog do novog stvaranja neba i zemlje, od prvog čovjeka – Adama, do novog čovjeka – Isusa Krista, početnika novog čovječanstva.  Neutažive su gladi i žeđi čovječanstva za blistavom budućnosti: uključiti se u zajedništvo novoga, potpuno osmišljena života s objavljenim Bogom Biblije/…/. Sve dotle će trajati međusobni  doslusi, dozivanja i traženja u svemiru.“ (iz: Sažetka). Grafička priprema knjiga obavila je Salesiana d.0.o.

Tekst: mm/vk; slika: mirko mišić