Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

SPLIT: Pola stoljeća Zbornika „Kačić“

Kako je poznato, Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (Split) pokrenula je 1967. godine Zbornik „Kačić“, koji donosi znanstvene rasprave o filozofiji i teologiji, drugim humanističkim i prirodnim znanostima. Jubilejski, „zlatni“ svezak (1967.-2017.) upozorava na taj značajni jubilej. Pojedini su, naime, pisci prikazali bogatstvo tema koje su obrađene i objavljene u Zborniku kroz proteklih pet desetljeća.

Osim Proslova i Posvete, objavljeno je da je Splitsko-damatinska županija dodijelila Provinciji Nagradu za jubilej Zbornika „ Kačić“. Zatim su prkazane sljedeće teme: filozofija i teologija (A. Domazet), mariologija (P. Lubina), opća i nacionalna hagiografija (G. Jurišić), redovništvo (I. Bekavac Basić), povijest i arheologija (N. Varezić, A. Bašić, J. Vrandečić, M. Anić i E. Marin), prosvjeta i školstvo (J. Brkan), jezikoslovlje (E. Medić), književnost (I. Bošković), umjetnost i kulturna baština (Z. Demori-Staničić), glazba (H. Breko – S. Grgat), prirodoslovlje i medicina (N. Jukić), hrvatsko iseljništvo (A. Polegubić) i bibliografije (B. Norac Kljajo). Posebna je tema prorektorski lanac Hrvatskoga katoličkog sveučilišta (E. Marin). Tu je bibliografija svih 50 svezaka Zbornika (I. Kolak), popis svih izdanja u nizovima Zbornika (oko 90 naslova) i životopisi oko 370 suradnika, a među njima preko 60 akademika (iz 17 država, od Izraela preko europskih do Amerike) i trojice urednika. Izneseni su mnogi važni podaci o Zborniku, informacije za strance na engleskom jeziku te popis časopisa i knjiga, primljenih na principu zamjene publikacija.

„Obitelj Zbornika Kačić“ sačinjavaju, može se reći, sljedeći: svi franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja na čelu s Upravom, koja je osnivač i vlasnik, zatim pisci i prevoditelji, urednici i recenzenti, lektori i korektori, grafički urednici i likovni umjetnici, pretlatnici te materijalni i moralni podupiratelji, suizdavači, tiskare i njihovi raznovrsni djelatnici kao i brojni drugi, koje je gotovo nemoguće pobrojiti. To je veliko mnoštvo vrijednih ljudi   – „Obitelj Zbornika Kačić“ koji su, svaki na svoj način, nastojali da Zbornik u proteklo pola stoljeća doprinosi hrvatskoj i općoj znanosti i kulturi.

Svakako se ne smije zaboraviti da je Zbornik objavio više članaka i knjiga o hrvatskom iseljeništvu, tj. o Hrvatima koji su uglavnom morali napustiti domovinu i potražiti drugu zemlju u kojoj bi mogli slobodno živjeti. Navodimo neke knjige o hrvatskim župama u Njemačkoj: Offenbach (1982.), Bonn (1984.), Berlin (1989.), Düsseldorf (1990.), München (1998.), Mettmann i Rosenheim (2003.), Neuss (2006.), Düsseldorf (2007.), Darmstadt (2009.) i Mainz ( 2018.). Organiziran je simpozij u Torontu i Bostonu te objavljen Zbornik Fra Andrija Kačić u Americi (2008). Priređeno je više prezentacija Zbornika i drugih knjiga u više gradova: Kölnu, Münchenu, Rimu, Parizu, Chicagu, Kitcheneru, Norvalu, Torontu, Vancouveru, Buenos Airesu i Sydnayu. K tome, treba se sjetiti da je Urednik Zbornika priredio izdanje Kalendar 1974. Blagdani i sveci, Adrese hrvatskih svećenika i socijalnih savjetnika u Evropi, Sv. Mise na hrvatskom jeziku u Njemačkoj, Poštanski brojevi mjesta u domovini. Hrvatski naddušobrižnički ured i Franjevački provincijalat Presv. Otkupitelja, Frankfurt-Split, 1974, s. 72; Isto, 2. dopunjeno izdanje, 1974, s. 86. Izdanje i danas izlazi pod naslovom Vodič. Adresar hrvatskih katoličkih misija-zajednica.

Zborniku „Kačić“ koji je proslavio svoj „zlatni jubilej“ treba poželjeti da Uredništvo i suradnici i dalje rade na kulturnom i znanstvenom polju i da to bude na slavu Boga velikoga i čast i korist naroda hrvatskoga!

B. Rišić