SPLIT: Izabrana nova uprava Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

Na redovitom Provincijskom kapitulu Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja izabran je novi provincijski ministar fra Marko Mrše, provincijski vikar fra Zoran Kutleša i definitori: fra Nedjeljko Čarapić, fra Marko Domazet Lošo, fra Petar Klapež, fra Josip Žarko Mandarić, fra Marko Nimac i fra Blaž Toplak.

U srijedu, 1. svibnja 2019. godine, na redovitom Provincijskom kapitulu Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, koji se održava u Franjevačkom samostanu O. fra Ante Antića u Splitu, pod predsjedanjem fra Darka Teperta, generalnog vizitatora i predsjednika Kapitula,  izabran je novi provincijski ministar fra Marko Mrše. Fra Marko Mrše rođen je 16. listopada 1962. u Vinovu Donjem, Šibenska biskupija. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju (1977.-1981.). U Franjevački novicijat stupio je na Visovcu gdje je prve jednostavne zavjete položio 26. kolovoza 1983. Svečane zavjete položio je 4. listopada 1986. u Makarskoj. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj (1983.-1987.) i u Zagrebu (1987.-1988.). Za đakona je zaređen 29. lipnja 1988. u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 2. travnja 1989. u Makarskoj. Studirao je kanonsko pravo na Papinskom Ateneju Antonianum u Rimu (1990.- 1996.). Magisterij iz kanonskog prava postigao je 1992., a doktorat iz kanonskog prava 1996. godine. Pohađao je tečaj na Kongregaciji za kauze svetaca za proglašavanje blaženih i svetih (1992.-1993.) Kao mladomisnik vršio je službu zamjenika magistra novaka na Visovcu (1989.-1990.). Bio je vanjski suradnik na kauzi za beatifikaciju sluge Božjeg o. fra Ante Antića, člana Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, Split. Službu tajnika Provincije vršio je od 1997. do 2003. Predavač kanonskog prava na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj bio je od 1998. do 1999., a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 1999. do 2002. godine, a zatim od 2012. godine. Službu ekonoma Provincije vršio je od 2003. do 2012. Definitor Provincije bio je od 2003. do 2006. U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji vrši službu promicatelja pravde i branitelja ženidbenog veza na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu od 2000. godine. Dva puta je bio generalni vizitator: 2011. u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu i 2015. u Franjevačkoj provinciji u Ljubljani.

Izabran je i novi provincijski vikar fra Zoran Kutleša. Fra Zoran Kutleša vršio je slijedeće službe: doprefekt u Sinju (1988.-1990.), magistar bogoslova u Zagrebu (1990.-1991.), župnik u Prološcu (1991.-2003.), definitor Provincije (1994.-1997.), gvardijan i župni vikar u Sinju (2003.-2006.), gvardijan i župnik u Imotskom (2006.-2012.), samostanski i župni vikar te domagistar postulanata u Imotskom (2012.-).

Izabrani su i novi provincijski definitori:

1. Fra Nedjeljko Čarapić – Fra Nedjeljko je vršio slijedeće službe: župni vikar u Splitu (2010.-2012.), župnik u Podbablju (2012.-).

2. Fra Marko Domazet Lošo – Fra Marko je vršio slijedeće službe: župni vikar u Šibenik-Varošu, dušobrižnik u Kölnu (2008.-2011.), dušobrižnik u Frankfurtu (2011.-2017.), župnik u Wuppertalu (2017.-)

3. Fra Petar Klapež – Fra Petar je vršio slijedeće službe: župni vikar u Otoku (1987.-1991.), dušobrižnik u Stuttgartu (1991.-1996.), župnik u Stuttgart BC (1996.-2006.), župnik u Frankfurtu (2006.-2012.), gvardijan i župni vikar u Sinju (2012.-)

4. Fra Josip Žarko Mandarić – Fra Josip je vršio slijedeće službe: župni vikar u Drnišu (1986.-1991.), samostanski vikar u Šibeniku (1991.-1994., 1997.-2003.), župnik u Bilicama (1991.-2003.), župnik u Vrpolju / Knin (2003.-2009.), župnik u Primorskom Docu (2009. – ).

5. Fra Marko Nimac – Fra Marko je vršio slijedeće službe: župni vikar u Podbablju (1992.-1994.), župni vikar u Otoku (1994.-1995.), ispovjednik u Zagrebu (1995.-2000.), župni vikar u Zagrebu (2000.-2008.), samostanski vikar u Zagrebu (2006.-2008.), župnik u Bristivici (2008.-2009.), župnik u Stankovcima (2009.-), župnik u Banjevcima (2016.-).

6. Fra Blaž Toplak – Fra Blaž je vršio slijedeće službe: župni vikar u Splitu / Gospa od Zdravlja / (1980.-1983.), studij u Zagrebu (1983.-1989.), profesor povijesti i zemljopisa na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju (1989.-1999., 2000.-2016.), ravnatelj Gimnazije u Sinju (1991.-1993., 2016.-).

www.franjevci-split.hr