Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Na staroj rivi

Brod je ka život ča val ga nosi,
ka side vlasi u njenoj kosi.
Prati ga morem radost i tuga,
biju ga vali bure i juga.

Kapetan gleda u more sinje,
a brod udara u sure stine.
Dok sunce snažno hridi prži,
prova tone, jedva se drži.

Ona ga čeka cilog života,
na staroj rivi ka sirota
i pamti riči ča joj je reka,
da će se vratit izdaleka.

Adolf Polegubić