Pivaj klapo | Frane Vugdelija & Klapa Chorus Croaticus (Zapivala davno jedna klapa)

Na festivalu Melodije hrvatskog juga, održanom u kolovozu u Opuzenu, Posebna nagrada pripala je Frani Vugdeliji i klapi „Chorus Croaticus“ iz Berna u Švicarskoj. Izveli su pjesmu „Pivaj klapo“, koja je posvećeno klapi „Chorus Croaticus“ o 35. obljetnici djelovanja: 1987. – 2022. (glazba: Ivica Badurina; tekst: Branka Duvnjak; aranžman: Leo Škaro).