Sveta misa za pok. fra Ivana slavit će se na Visovcu u srijedu 7. rujna 2022. u 17 sati, a nakon mise bit će sprovodni obredi.

Životopis:

Fra Ivan je rođen 8. rujna 1946. u Baljcima (Gradac Drniški) od oca Petra i majke Cvite Marije r. Romac. Osnovnu školu pohađao je u Gracu Drniškom (1953. – 1961.), zatim je završio Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju (1961. – 1967.), a za vrijeme gimnazijskog školovanja bio je, nakon drugog razreda u novicijatu, a nakon trećeg razreda na odsluženju vojnog roka (1965. – 1966.). Teologiju je studirao u Makarskoj (1967. – 1973.), a diplomirao je na KBF-u u Zagrebu 1973. godine.

U novicijat je stupio 13. srpnja 1963. na Visovcu, gdje je položio i prve redovničke zavjete 14. srpnja 1964. godine. Svečane zavjete položio je 5. travnja 1970. u Makarskoj. Za đakona je zaređen 5. prosinca 1971. u Makarskoj, a za svećenika 29. lipnja 1972. u Drnišu. Mladu misu slavio je u rodnoj župi Gradac Drniški 9. srpnja 1972. godine.

Službe:

 • Vrlika – prefekt predsjemeništaraca (1972. – 1973.)
 • Kljaci – župnik (1973. – 1974.)
 • Runovići – župni vikar (1974. – 1975.)
 • Brštanovo – župnik (1975. – 1978.)
 • Biskupija Köln – župni pomoćnik u njemačkoj pastvi (1978.)
 • Leverkusen – dušobrižnik (1979. – 1986.)
 • Giessen – voditelj misije (1986. – 1990.)
 • Wuppertal – voditelj misije (1990. – 2000.)
 • Darmstadt – voditelj misije (2000. – 2006.)
 • Rosenheim – voditelj misije (2006. – 2009.)
 • Šibenik (Varoš) – župnik (2009. – 2013.)
 • Miljevci – župnik (2013. – )

U međuvremenu je vršio i sljedeće službe:

 • Član provincijskog vijeća za redovnička zvanja (1973. – 1976.)
 • Definitor (2009. – 2012.)

Preminuo fra Ivan Vidović – Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Split