NAŠI POKOJICI: don Mihael Rodić, salezijanac

Don Mihael Rodić, član Hrvatske salezijanske provincije, preminuo je u 78.-oj godini života i 50.-oj godini svećeništva, na Božić, 25. prosinca 2020., u 22.45.

Hrvatsku katoličku misiju Pforzheim-Bruchsal vodio od1988. do 1991.

Voditelj Hrvatske katoličke misije Nürnberg je bio od 1998. do 2005.

Kao dušobrižnik je djelovao u Hrvatskoj katoličkoj misiji Mittelbaden (Srednji Baden) do 2019., kad se vratio na novu službu u domovinu.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!