Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Monografija don Slavka Rake: Hrvatska katolička misija Bielefeld

U Zagrebu je protekle godine 2019. pod naslovom Hrvatska katolička misija Bielefeld u nadbiskupiji Paderborn  1971.-2018 izdana monumentalna monografija o gotovo polustoljetnom  životu i djelovanju Hrvatske katoličke misije u Bielefeldu u Njemačkoj.  Autor je ove dobro uređene, mnogim slikama i dokumentima ilustrirane,  a dijelom dvojezične edicije (hrvatski/njemački)  mr. don Slavko Rako, dijecezanski svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije koji je od samog početka do prije dvije godine djelovao kao dušobrižnik za Hrvate u Bielefeldu i okolici.

Don Slavko je ove godine jedini od naših dijecezanskih svećenika trebao slaviti svoj zlatomisnički jubilej. No proslavu svoga svećeničkog jubileja morao je odgoditi zbog pandemije koronavirusom i postroženih mjera koje je uveo Stožer civilne zaštite. Podario nam je međutim vrlo korisno i značajno djelo koje riječima, slikama, dokumentima, brojnim poveznicama (Split – Paderborn) i povijesnim osvrtima te domoljubnim nabojem, zorno i stručno  prikazuje život i djelovanje misije koju je sa svojim suradnicima predvodio gotovo pet desetljeća.

Stjecanjem okolnosti trojica dijecezanskih svećenika iz Splitsko-makarske nadbiskupije našla su se početkom 70-tih godina prošlog stoljeća na području nadbiskupije Paderborn kao voditelji  tada  osnivanih Hrvatskih katoličkih misija (HKM). Nedavno preminuli don Luka Vuco djelovao je prvih šest godina u HKM u Dortmundu (osnovana 1972.). Njega je poslije naslijedio također u međuvremenu preminuli splitski svećenik Zdravko Čulić, a nakon njegova odlaska u mirovinu (2006.) došao je današnji dušobrižnik u toj misiji naš svećenik Zrinko Brković. HKM u Hagenu osnovana je 1974. i nju je četrdeset godina vodio splitski svećenik Stjepan Vrdoljak, a poslije njegova umirovljenja misiju predvodi dušobrižnik Damir Kovačić, svećenik Varaždinske biskupije. Don Slavko Rako bio je prvi dušobrižnik HKM u Bilefeldu ( osnovana 1971.) i ostao sve do svojega  umirovljenja 2018. Nakon njegova odlaska misijom je godinu dana upravljao Josip Karas, svećenik Sisačke biskupije, a od prošle godine dušobrižnik te misije je splitski svećenik  Jure Strujić.

Spomenuta monografija obuhvaća 223 stranice na kunstdruck papiru i podijeljena je u osam poglavlja. K tome dolazi uvodni dio i epilog. Na uvodnim stranicama autor toplim, biranim i brižnim riječima iznosi zahvalu brojnim predstavnicima crkvenog i društvenog života iz Hrvatske te iz nadbiskupije Paderborn kao i  njihove čestitke Hrvatskoj katoličkoj misiji Bielefeld.

Epilog na tridesetak stranica autobiografskog je karaktera i upoznaje nas sa životnim putem, službama i dosadašnjim djelovanjem autora. Rako se prisjeća svoje obitelji i djetinjstva u rodnom Zagvozdu, početcima svećeničkog poziva, školovanja u Zagrebu, Splitu i Königsteinu, svećeničkog ređenja u Vatikanu 1970. u povodu proglašenja prvog hrvatskog sveca Nikole Tavelića na kojemu je sudjelovalo desetke tisuća hrvatskih hodočasnika iz Domovine i inozemstva. Zaredio ga je američki kardinal John Joseph Wright. Autor zatim kratko opisuje svoje životne postaje od mlade mise u  rodnom mjestu preko prvih župničkih iskustava u Velikom Prologu do susreta s hrvatskim Gastarbeiterima u Bielefeldu gdje će ostati gotovo cijeli svoj radni vijek. Tu je mnoštvo zabilješki o slavljima i susretima s splitskim nadbiskupima Franom Franićem, Antom Jurićem i Marinom Barišićem, nadbiskupima Paderborna kardinalom Johannes Joachim Dgenhardtom, Hans-Josef Beckerom te drugim brojnim poznanicima i suradnicima  iz crkvenog života u nadbiskupiji Paderborn.

U dva kraća poglavlja autor donosi povijesni prikaz crkvenog i društvenog života nadbiskupije Paderborn i grada Bielefelda na čijem je širem području u početcima djelovanja HKM bilo oko pet tisuća hrvatskih vjernika. Jedno poglavlje nosi naslov zahvala. Sažimljući i zbrajajući svoje dosadašnje djelovanje autor se osjetio ponukanim zahvaliti brojnim ljudima, od svoje obitelji, crkvenih struktura, predstavnika raznih institucija do tolikih suradnika i osoba koje je u svojoj svećeničkoj službi susretao i koji su ga pratili, poticali, bili mu ohrabrenje i pomoć na životnom putu.

Najviše pozornosti i prostora ( gotovo trećinu monografije) Rako je, kao što i priliči, posvetio osnivanju i raznovrsnom djelovanju Hrvatske katoličke misije Bielefeld. Budući da je od samog početka vodio Misiju, a zacijelo imao sluha i potrebnog znanja i predanosti u pastoralnom radu ( magistrirao  je na tamošnjem Pedagoškom  fakultetu), sustavno je prikupljao i obradio vrijednu dokumentaciju o gotovo pet desetljeća rada te ustanove na pastorizaciji i pomoći hrvatskim katoličkim vjernicima koji su dolazili u različitim migracijskim valovima.

Tako su slikom i slovima zabilježene obljetnice Misije ( deset godina, dvadeset i pet godina, četrdeset godina), zatim događanja u Misiji: euharistijska slavlja, pripreme za prvu pričest i krizmu, korizmeni  susreti, hodočašća, slavlje velikih blagdana Božića i Uskrsa, susreti različitih sekcija i posjet važnih osoba i crkvenih pastira iz Domovine. Opširno je dokumentiran rad na tri velika područja: karitativnom, društvenom i kulturnom polju. HKM Bielefeld je osobito bila aktivna u vrijeme Domovinskog rata zalažući se  kod njemačkih vlasti za priznanje Hrvatske i skupljajući novčanu pomoć za potrebne i ratom ugrožene na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Monografija kao osobitu vrijednost donosi detaljan popis dokumentacije nastale tijekom djelovanja HKM: matične knjige, popis prvopričesnike i krizmanika, popis drugih izvješća o karitativnom i kulturnom radu, izvješća poslana Nadbiskupiji Paderborn i drugim ustanovama, kronika misije i dr.

Opisujući svoje pastoralno djelovanje don Slavko Rako veli da je nastojao ostati vjeran svom mladomisničkom geslu: Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima (Mt 7,12). Monografija koju je napisao i uredio svjedoči o obilatim plodovima koji su  nastali iz toga biblijskog gesla. (NA Ančić)

Tekst i slike: www.smn.hr