Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

UMIROV. PROF. DR. SC. NIKO IKIĆ: „Križni put dijaloga i ekumenizma“

U izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba iz tiska je izašla knjiga umirovljenog profesora dr. sc. Nike Ikića

Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu od ove jeseni bogatiji je za još jedno iznimno vrijedno djelo na području ekumenizma i međuvjerskog dijaloga. Naime, u izdanju spomenutog fakulteta te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašla knjiga umirovljenog profesora dr. sc. Nike Ikića pod naslovom „Križni put dijaloga i ekumenizma“. Autor knjigu predaje čitateljima u nadi da će ona biti „poticaj novim generacijama, kao i zahvala svim dosadašnjim njegovim djelatnicima kroz ovih pedeset godina, a posebno onima koji su pridonijeli međuvjerskom dijalogu i kršćanskom ekumenizmu. Tu svoju nadu autor zaključuje riječima da „ova mjesna Crkva [vrhbosanska] može biti most zajedništva, a njezin Katolički bogoslovni fakultet motor dijaloga i sveza jedinstva“.

Djelo sadrži tri velike cjeline koje čine tekst raspoređen na ukupno 720 stranica, s bogatom bibliografijom, fusnotama i preglednom metodologijom:
A) Dijaloški put i međureligijski – dijalog most prema društvu i drugim religijama;
B) Ekumenizam – put Katoličke Crkve prema pravoslavlju i drugim kršćanskim zajednicama;
C) Izabrane i osporavane teme.

Recenzenti ovog djela su mons. dr. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, te profesor emeritus Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mons. dr. Mato Zovkić.

Biskup Ratko Perić:

Dr. Ikić odvažno se nosi s izazovima i mjesta u kojem živi i vremena u kojem djeluje… A koliko u taj svoj rad unosi talenta razboritosti i jakosti, pravednosti i umjerenosti, može prosuđivati svaki čitatelj… Moj je dojam da mu se dar razboritosti čita i u samom naslovu ovoga djela: Križni put… Ikićev je silan napor da istakne dopuštene razlike koje su naravne i samorazumljive, da razluči elemente koji ne škode, nego obogaćuju od onih koji stvarno razaraju i razjedinjuju, da preporuči ono što je na izgrađivanje u ljubavi…

Vjerujem u pravi ekumenizam zato što je Isus za nj molio i za nj se žrtvovao!

Vjerujem u pravi ekumenizam zato što je Isus Križni put trasirao i prvi njime prošao!

Vjerujem u pravi ekumenizam zato što Isus od nas traži da za to molimo, na tome radimo i tom Viom dolorosom hodimo!

Vjerujem da ovakve ekumenske knjige kao Ikićev Križni put dijaloga i ekumenizma mogu pomoći na tom putu da se stigne do onoga jedinstva kakvo Bog želi!

Prof. emeritus dr. Mate Zovkića:

Autor je građu podijelio u tri tematske cjeline: Prvi dio: Dijaloški put i međureligijski dijalog – Most prema drugima i drugim religijama (osam članaka). Drugi dio: Ekumenizam – put Katoličke Crkve prema pravoslavlju i drugim kršćanskim zajednicama (jedanaest članaka). Treći dio: Izabrane i osporavane ekumenske teme (trinaest članaka)…

Knjigu toplo preporučujem za tiskanje, budući da će dobro doći studentima teologije i vjeroučiteljima hrvatskog govornog područja te svima zainteresiranima. Iz nje zrači autorovo marljivo proučavanje saborskih smjernica za odnose prema drugim kršćanima i sljedbenicima nekršćanskih religija te praćenje poslijesaborskih dokumenata i događaja na tom području crkvenog djelovanja. On zna da nema brzih rezultata u ekumenskom i religijskom dijalogu, ali je uvjeren da je takav dijalog potreban i moguć.

KTA