KORIZMA: Prvi korizmeni izazov – postiti, a ne biti smrknut

Promišljajući o korizmenoj pripravi, pitam se mogu li/možeš li postiti, a ne biti smrknut?
Ne hodati okolo i prigovarati svima.
Ne biti ljut.
Postiti,
a ne prisiljavati druge da to isto čine.

Prvi korizmeni izazov bio bi postiti,
a ne biti smrknut.
Možda prestati hvaliti se na sve strane
da sam/si učinio/la veliko djelo.
Možda pokušati prestati preuveličavati svoj rad,
osobito odricanje kao da smo učinili nešto epohalno,
a sami smo sebi zadali pokoru.

Svakako najveći,
a onda i prvi korizmeni izazov,
bio bi postiti
od tračanja, prigovaranja, nerada, bezobrazluka, oholosti, umišljenosti.

Postiti od toga svega,
ali ujedno što više ljubiti svoje bližnje
i one koje smo davno iselili iz svojih života.

fra Zvonko Benković