Iz delegatove Poruke: 90. obljetnica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu

Krajem svibnja ove godine proslavio sam s kolegama pedesetu obljetnicu mature u Zagrebu. Slavlje smo započeli u prostorijama gimnazije na Šalati zajedničkim boravkom u jednoj od učionica u kojima smo — u ono vrijeme — četiri godine, boravili gotovo cijeli dan.

Naime, tada nas je bilo oko 400 učenika, te smo u istim učionicama učili, imali nastavu i molili. Lijepo je bilo opet se prisjetiti tih dana iz naše mladosti. Nadbiskup­ska klasična gimnazija (NKG) razvila se iz Nadbiskupskog liceja osnovanog 1854. godine u sklopu Bogoslovnog sjemeništa. Od 1922. godine škola djeluje kao Nadbiskupska velika gimnazija, a od 1931. kao NKG s pravom javnosti. Nove zgrade Nadbiskupskoga dječačkog sjemeništa i NKG blagoslovio je nadbiskup Antun Bauer u sklopu proslave svoje zlatne mise 8. lipnja 1929. Nakon rata vojska je zaposjela gotovo sve prostore. Usred mature 1948. godine došlo je rješenje Ministarstva prosvjete da se krajem školske godine 1947./48. opoziva dozvola za rad NKG u Zagrebu kao privatne gimnazije s pravom javnosti. Ordinarij Zagrebačke nadbiskupije dopisom je javio rektoru sjemeništa da biskupi otvaraju Interdijecezansku srednju vjersku školu u Zagrebu, 8. rujna 1948. Nakon te odluke o zabrani javnosti škole učenici su imali velikih problema u nastavku školovanja, ako nisu birali svećeničko zvanje. U siječnju 1952. godine Savjet za prosvjetu, nauku i kulturu objavio je naredbu da školski obveznici do petnaeste godine moraju polaziti općeobrazovnu državnu školu, a da Crkva može imati samo škole za obrazovanje svećenika, dakle sada zavod nije mogao imati niže razrede, nego se pretvorio u četverogodišnju školu. Smrt kardinala Alojzija Stepinca, 10. veljače 1960. godine, bolno je doživljena na Šalati, a u sljedećim godinama đaci su redovito sudjelovali na sv. misi zadušnici za pok. Kardinala. Gimnazija je ponovno dobila staro ime i pravo javnosti 15. travnja 1991. godine, a te je godine škola otvorena i vanjskim učenicima.

Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu slavi ove godine 90. obljetnicu postojanja. Drago nam je da smo upravo o toj velikoj obljetnici i mi maturanti školske godine 1968./1969. mogli proslaviti svoju 50. obljetnicu mature.

Vaš vlč. Ivica Komadina, delegat

Živa zajednica, br. 5-6/2019.