HANAU: Proslavljen sv. Antun Padovanski

Misno slavlje je predvodio i propovijedao fra Anto Batinić.

U propovijedi je fra Anto prikazao svoga nebeskog zaštitnika kroz nekoliko i danas nama važnih područja: socijalnom – kako se sv. Antun zauzimao u svoje vrijeme za radnike, koji su uvijek na neko način bili ugrožavani; kao čovjeka vjere koji je sa svojim propovijedima prenosio svoju vjeru i to za najmlađe; da bi na kraju spomenuo ljubav koja se očituje u „Kruhu sv. Antuna“.
Na kraju službe Božje blagoslovio je djecu i ljiljane. Iako je bio ponedjeljak okupilo se veliki broj vjernika i djece.