FULDA: Sjednica savjeznih pastoralnih vijeća katolika drugih materinskih jezika

Kako bi vjernici drugih materinskih jezika pratili i doprinijeli razvoju Crkve u Njemačkoj, na sjednici u Fuldi su odabrana tri predstavnika, koji će u mandatu od 4 godine predstavljati druge materinske jezike na sjednicama Središnjeg vijeća njemačkih katolika (ZdK), a to su dr. Valentina Sudić (Hrvatska), dr. Emeka Ani (Nigerija) i Agnieszka Piotrowski (Poljska).

Sjednica predstavnika pastoralnih vijeća katolika drugih materinskih jezika održana je u Fuldi, u subotu 25. rujna. Sjednica je održana u organizaciji Njemačke biskupske konferencije (DBK) i Središnjeg vijeće njemačkih katolika (ZdK). U ime DBK nazočne predstavnike drugih zemalja i jezičnih skupina je pozdravio je dr. Lukas Schreiber – nacionalni ravnatelj dušobrižništva za katolike drugih materinskih jezika u Njemačkoj.

Cilj sjednice je međusobna komunikacija između DBK i misija, župa i zajednica drugih naroda u Njemačkoj. Dvanest stranih zajednica je poslalo svoje predstavnike na ovu sjednicu: filipinska, poljska, slovačka, etiopska, ukrajinska, španjolska, talijanska, hrvatska, mađarska, indijska, siro-malabarska i nigerijska zajednica. Nit vodilja DBK za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika je: „Jedna Crkva od puno jezika i naroda“, a cilj je potaknuti zajednički radi i odgovornost vjernika laika u misijama, župama i zajednicama drugih materinskih jezika. Kako bi vjernici drugih materinskih jezika pratili i doprinijeli razvoju Crkve u Njemačkoj, na sjednici u Fuldi su odabrana tri predstavnika, koji će u mandatu od 4 godine predstavljati druge materinske jezike na sjednicama Središnjeg vijeće njemačkih katolika (ZdK), a to su dr. Valentina Sudić (Hrvatska), dr. Emeka Ani (Nigerija), Agnieszka Piotrowski (Poljska). Goruća tema koja je već više od godinu dana prisutna u Crkvi u Njemačkoj je tzv. „Sinodalni put“, koji se može sažeti na 4 ključne točke: „Moć i podjela moći u Crkvi – zajedničko sudjelovanje i djelovanje u poslanju Crkve“; „Živjeti u uspješnim vezama – živjeti ljubav u seksualnosti i partnerstvu“; „Svećenički identitet danas“ i  „Žene u služenju i upravljanju u Crkvi“.

I od vjernika drugih materinskih jezika, koji žive i djeluju na području Njemačke očekuje se da budu upoznati s tim temama koje zaokupljaju promišljanja Katoličke Crkve u Njemačkoj, kako bi se zajedno mogao pronaći put koji će svima biti na spasenje.

V. S.