FRANKFURT AM MAIN: Duhovna obnova u došašću

Adventsku duhovnu obnovu u Hrvatskoj katoličkoj župi Frankfurt am Main, od 7. do 9. prosinca, predvodio je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, franjevac Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u Splitu dr.  fra Ante Vučković.

Na sebi svojstven način je razradio Psalam 63,2 „Tebe žeđa duša moja“. Mnoštvo vjernika je imalo priliku kroz duhovnu obnovu ući u svoje srce kako bi što bolje pripremili sebe na rođenje Boga – najprije u nama samima, u našim obiteljima i međuljudskim odnosima. Uz razmišljanja, slavljenja svetih misa i euharistijskih klanjanja, duhovna obnova je zaključena svetim misama, u nedjelju 9. prosinca, na sv. misama u Frankfurtu – u 9 sati u crkvi sv. Josipa i u 12 sati u katedrali sv. Bartolomeja, koje je predvodio i propovijedao također fra Ante. Pripravu za Božić vjernici mogu nastaviti i sakramentom ispovjedi. Termini ispovijedi, kada će biti veći broj svećenika vjernicima na raspolaganju, jesu: 14. 12. 2018 u 18 sati u crkvi sv. Ante i 15. 12. 2018. Ispovijed za djecu je 15. 12. 2018. u 11 sati u crkvi sv. Ante, a ispovijed za mlade toga dana  u 18 sati također u crkvi sv. Ante. Dana 21. 12. 2018. u 18 sati u crkvi sv. Ante ispovijed za sve, kao i 22. 12. 2018. također u 18 sati u crkvi sv. Ante.

www.hrzupa-frankfurt.de