Duhovnost: Svjedočanstvo bosonoge karmelićanke: U svom srcu sam osjetila da je tu moj dom, da tu pripadam!