DUHOVNA POEZIJA: preko rijeke

nabujala rijeka
sve pred sobom nosi
i misli i želje
daleko odnosi

sustigla me zima

okovan u bijelom
opirem se ledu
i dušom i tijelom

i sad ne znam
jesam li pahulja
ili gruda snijega
koja osniježenim kršem
udara o stijene
snažne i skrivene

i ne vidim puta
niti mirne staze

a htio bih tamo
tamo preko rijeke
u svjetlosti s Tobom
da živim u vijeke

Adolf Polegubić

Slika: Frane Vugdelija