DUHOVNA POEZIJA: Parce mihi, Domine, quia Dalmata sum

sv. Jeronimu i drugim Dalmatincima

i meni, Gospodine, oprosti

kamenom kamenim me okameni
u kamenu
i što god dohvatim
kamen je
i ništa osim kamena nije
u očima
u mislima
u rukama kamenim
u tišini kamenoj
na zemlji kamenoj
u gori kamenoj

a ničega ne bi ni bilo
bez kamena
u kamenu
na kamenu

bez nježnosti srca kamena

Adolf Polegubić