Duhovna poezija: moj Bog

moj Bog je
i kad mislim da nije
i kad mislim da je

moj Bog je iznad mojih misli
iznad moga čela
veći od riječi
kojom bih ga mogao obuhvatiti
i veći od najvećeg vrha
s kojim bih ga mogao usporediti

a tako je velik
i tako je malen

poput majke se saginje oponoć
nad kolijevku
da me dohvati
i traži skriveno blago
u mojim grudima

tako se raduje
mojoj boljoj strani
i gleda svjetliju
stranu mene

moj Bog je
i kad mislim da je
i kad mislim da nije

Adolf Polegubić