Duhovna poezija: Lice moje mame

Slika: A. Polegubić

Lice moje mame
Nije lice dame
Pokrito pomadom
Da je pravi mladom
To je lice kao tvrda kora
Od staroga bora
Ali opet blago
I jednako drago
I kad snove sniva
I kad tužno biva
I kad tugu krije
To se lice smije
I kad ono pati
Znade moja mati
Sakrit lice boli
A tek kad se moli
Iz njeg sunce sije
Lice njeno tada
svemir cijeli grije

Stjepan Džalto (1931.-2008.)