DUHOVNA POEZIJA: Ja nisam sam

ja nisam sam
i moje misli nisu samo moje
u tragu tom
u kom korak zveči
jer život je
i od smrti veći
u danu tom
kad ga neće biti
ni mene ovdje
gdje sam htio sniti

ja nisam sam
jer sa mnom su oni
što ovdje su bili
i ko´ i mi snili
snove od života

a naše žiće nije samo naše
ono je u ruci
Onog koji vlada
iz kog ljubav sije
i vječita nada

tamo gore iznad naših
misli, čela
skupina je sveta
i čeka nas
nakon zemnih ljeta
da zajedno s njima
Bogu hvale damo
jer ovdje smo kratko
a vječno smo tamo

Adolf Polegubić