BONN: Stanje stranih katolika u Njemačkoj

Prema statistikama Dušobrižništva za katolike drugih materinskih jezika Njemačke biskupske konferencije iz Bonna u Njemačkoj sa stanjem 30. lipnja 2019. bilo je ukupno katolika bez njemačke putovnice, s njemačkom putovnicom i njihovim drugim državljanstvom 3.575.890. U usporedbi s godinama ranije to izgleda ovako: 2015. ih je bilo 3.205.610; 2016. 3.367.429; 2017. 3.526.143, dok ih je 2018. bilo 3.572.225.

Katolika samo s državljanstvom R. Hrvatske i državljanstvom R. Hrvatske i SR Njemačke 2019. ih je bilo 336.530, dok ih je 2018. bilo 322.869.

Katolika samo s državljanstvom Bosne i Hercegovine i državljanstvom Bosne i Hercegovine i SR Njemačke bilo je 2019. 15.200, dok ih je 2018. bilo 15.169.

Katolika samo s državljanstvom bivše Srbije i Crne Gore i državljnstvom bivše Srbije i Crne Gore i SR Njemačke 2019. je bilo 9094.

Katolika samo s državljanstvom Srbije i državljanstvom Srbije i SR Njemačke 2019. je bilo 12.999.

Katolika samo s državljanstvom Kosova i državljanstvom Kosova i SR Njemačke 2019. je bilo 5.743.

Katolika samo s državljanstvom bivše Jugoslavije i državljanstvom bivše Jugoslavije i SR Njemačke 2019. je bilo 2012.

A.P.