Ante Vučković o boli: Moguće je svoju bol pridružiti Kristovim bolima, namijeniti je spasenju svijeta ili obraćenju grješnika