Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: Proslava 50. obljetnice Kršćanske sadašnjosti

U dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu u utorak 12. lipnja počela je središnja proslava 50. obljetnice Kršćanske sadašnjosti.

U dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu u utorak 12. lipnja počela je središnja proslava 50. obljetnice Kršćanske sadašnjosti. Pozdravljajući okupljene direktor KS-a dr. Stjepan Brebrić naglasio je kako je tijekom proteklih 50 godina KS svakako više od nakladničke kuće. „Istraživanja i stvaralaštvo, informacije i dokumentacija sve je to u općoj specifičnoj djelatnosti slavljenice trajno prisutno od početaka do danas kao pretpostavka i poticaj za živu komunikaciju među svim članovima Crkve i društva, na svim područjima ljudskoga života, koja se, u evanđeoskoj i kršćanskoj viziji stvarnosti mogu i trebaju razvijati prema ostvarenju civilizacije ljubavi“. Podsjetio je kako Kršćanska sadašnjost, i sama zamišljena kao sredstvo koncilske obnove Crkve i uprisutnjenja kršćanskih vrednota u naše društvo i kulturu suvremenoga čovjeka, ne prestaje osmišljavati i razvijati raznovrsna sredstva u službi ostvarivanja vlastitoga poslanja.
Osvrćući se na djelovanje KS-a, Brebrić je posvijestio kako je ona više od izdavačke kuće. „Ona je nezaobilazna sustvarateljica kršćanske misli i teološke znanosti, kršćanske kulture, kulture pismenosti i poučenosti u vjeri, kulture umjetnosti i ljepote, kulture znanja i kompetentnosti u svijetu, kojemu je potrebna transcendencija i odgovorno kršćanstvo u izgradnji istinskoga humanizma“. Kratko je podsjetio na pedesetak biblioteka i nizova KS-a, šest periodičkih publikacija koje godišnje dosegnu oko tridesetak svezaka izdanja. Također, KS se posebno trudi oko suradnje s institucijama i pojedincima. „Suradništvo i autorstvo od neprocjenjivoga su značenja za vitalnost KS-a. Stoga potiče i prema interesu i mogućnostima prihvaća različite oblike suradnje s raznim znanstvenim, visokoobrazovnim, kulturnim i crkvenim institucijama, ustanovama i zajednicama, nastojeći biti što aktivnijom i na području ekumenizma i međuvjerskoga dijaloga“.
Posredstvom svojih izdanja KS promiče evangelizaciju kulture i pridonosi inkulturalizaciji evanđelja. U kompleksnosti odnosa vjere i kulture ne nastoji samo oko kršćanske, vjerske odrednice izrazitijih i razvijenijih oblika ili tradicija opće i nacionalne kulture, nego također jednim od svojih važnijih ciljeva vidi njegovanje kulture vjere. Ne samo vjerska kultura, nego i kultura vjere, rekao je Brebrić, te zaključio: „U svemu rečenome ima polazišta i ostvarenja, zacrtanih i još neostvarenih ciljeva, ima prošlosti i sadašnjosti, ima i nade za budućnost KS-a,onakvu budućnost, kakva će biti u stanju odgovoriti stvarnim potrebama naše Crkve i naroda“.
Pozdrave i čestitke uputio je i izaslanik ministrice kulture državni tajnik Ministarstva kulture dr. Ivica Poljičak. Posebno se osvrćući na temu znanstvenoga skupa „Vjera i kultura“ naglasio je kako je ona od iznimne važnosti u ovom trenutku, te je nedvojbeno da je to tema koja ima snažne baštinske korijene u nacionalnoj, vjerskoj i kulturnoj prošlosti, a to su teme kojima ćemo se baviti i u budućnosti. Kratko se osvrnuo i na samo okruženje nastanka KS-a, godinu 1968., koja je bila godina promjena, previranja. „Unatoč različitim tumačenjima, iza te godine su ostali tragovi kao što je i KS. S odmakom od 50 godina možemo puno objektivnije sagledavati važnost Kršćanske sadašnjosti, poglavito u pokoncilskom razdoblju“.
Pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja izv. prof. dr. Ivana Franić čestitala je visok jubilej KS-u, te je poželjela uspjeh u daljnjem radu na promicanju crkvenoga, znanstvenoga i kulturnoga djelovanja. Istaknula je važnost Kršćanske sadašnjosti u sadašnjem trenutku, posebno ukazujući na organiziranje tribina „Teološki četvrtak“ na kojima se raspravlja o važnim temama, kao i njihovom utjecaju na svakodnevni život.
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Mario Cifrak podsjetio je kako je svaki dan u našoj sadašnjosti je važan u kršćanskom proročkom poslanju. Time smo naglasili potrebu teološke misli u hrvatskome narodu, jer taj proročki govor teologije više o nepravednim etičkim načelima otvara perspektive za ljudskiju i božanskiju budućnost za sve čovječanstvo. Sadašnjost i budućnost su onakve kakva je njihova teologija, a i to je povijesni trenutak „znak vremena Crkvi u Hrvata“.
Prorektor HKS-a za organizaciju i poslovanje prof. dr. Gordan Črpić prenoseći pozdrave i čestitke rektora HKS-a prof. dr. Željka Tanjića podsjetio je na osnivače KS-a, te jedinoga sada živućega fra Bonu Zvonimira Šagija, OFMCap. Naglasio je kako su to bili proroci, a proroci su karizmatične osobe koji uspostavljaju sustave. „Želim da KS i narednih 50 godina bude otvorena duhu, pa makar to značilo biti ‚znak osporavan‘ i ponekad ići nasuprot struja. Želim da bude kršćanska budućnost, jer su kršćani ljudi okrenuti prema naprijed.“
Otvorenju su nazočili mnogobrojni suradnici, prijatelji, kao i čitatelji KS-ovih izdanja. Također nazočili su i članovi Skupštine KS-a predvođeni predsjednikom Skupštine KS-a zagrebački pomoćnim biskupom Ivanom Šaškom.

U sklopu svečane proslave 50. obljetnice Kršćanske sadašnjosti u dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu održava se znanstveni kolokvij „Vjera i kultura“.

Prvo predavanje „Kršćanska sadašnjost – tradicija i modernitet“ održao je prof. dr. Stjepan Kušar s Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta. Polazeći od „Turčinovićeva pravila“ – „trebamo naći puta da se angažiramo, a da se ne poreknemo“ – predavač je posebno ukazao na za kršćanstvo i za Crkvu plodan spoj tradicije i moderniteta u djelovanju KS-a.
Dok je u prošlosti socio-kulturni ambijent u kojem se našla Crkva bio uglavnom religijski homogen ili su svjetonazorske pozicije bile jasne i razgraničene, danas smo suočeni s naglašeno pluralističkim, donekle kakofonijskim ambijentom nastalim uglavnom zbog priznanja legitimnosti svake kulturne tradicije. Današnje naše društvo, a po svemu sudeći još više ono buduće, bit će sve manje religijski homogeno, i to kako zbog migracija tako i zbog priznanja da svaki pojedinac i svaka zajednica ili skupina u društvu imaju pravo tragati za istinom, nalaziti je i živjeti s tim u skladu, ustvrdio je predavač, te naglasio kako se temeljem toga Kršćanskoj sadašnjosti nameće zadaća repozicioniranja u novom ambijentu i u novim materijalnim i kulturnim okolnostima. „Polje budućih mogućnosti koje su pred nama u kršćanskoj vjeri naznačeno je Kristovim evanđeljem, to je projekt koji Bog ima s čovječanstvom. To je put KS-a. Ono što je bitno u promjenjivim odnosima danas, KS nema nad sobom one koji vole sve kontrolirati, već je stavljena na polje širokih mogućnosti i izazova.“
Podsjetio je kako je KS započela iz poruke Drugoga vatikanskog koncila kojemu je bilo „na srcu spojiti kršćansku tradiciju i modernitet i pokazati kako kršćanska tradicija može biti validni, nezaobilaziv prilog u izgradnji modernoga vremena. Ta ideja je u srži KS-a od početka, i danas bi trebalo promisliti kako je ostvariti.“
Neće biti kršćanskih vrijednosti, ako ne bude ljudi kojima su one „ušle pod kožu“, koji su za njih spremni živjeti. Dakle, kršćanske vrijednosti neće se prenositi indoktrinacijom, one mogu živjeti samo iz kršćanskog djelovanja. U protivnom i one će ostati relikt prošlosti, rekao je Kušar, te poželio da KS u novome vremenu nađe način i put da se angažira, da se ne porekne. Dakle, potrebno je zadržati početnu inspiraciju i viziju i pokazati plodnost te vizije, zaključio je.
(IKA)