Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: Tvrtko Beus obranio doktorski rad „Mistagogija u župnoj katehezi adolescenata“

Čestitamo dr. Tvrtku Beusu na obrani doktorskog rada! Srednjoškolski vjeroučitelj Tvrtko Beus obranio je 25. listopada na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad „Mistagogija u župnoj katehezi adolescenata“. Novi doktor znanosti rad je branio pred Povjerenstvom kojeg su činili izv. prof. dr. Ana s. Thea Filipović – predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. Ivica Pažin, mentor i vanjski član, te doc. dr. Denis Barić. Inače, dr. Beus već više godina surađuje s Hrvatskim dušobrižničkim uredom u Frankfurtu na Majni pripremajući Biblijske olimpijade. Sljedeća Biblijska olimpijada „Fra Bernard Dukić“ održat će se 23. ožujka 2019. u Obertshausenu kod Offenbacha na Majni. Tema Biblijske limpijade glasi „Velikani vjere u Hrvata“, prema istoimenom albumu u izdanju Glasa Koncila uz 50 godina Maloga koncila – MAKA, Glas Koncila, Zagreb, 2015. Prema sadržaju albuma dr. Tvrtko Beus pripremit će pitanja za pismeni i usmeni dio natjecanja.