Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: Održana godišnja sjednica Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za hrvatsku inozemnu pastvu

Slike: Dušobrižništvo za Hrvate u inozemstvu

Godišnja sjednica Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu održana je u četvrtak 13. travnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu pod predsjedanjem predsjednika Vijeća i BK BiH, vrhbosanskog nadbiskupa i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tome Vukšića.

Na prvom dijelu sjednice nazočan je bio i predsjednik HBK, zagrebački nadbiskup koadjutor mons. Dražen Kutleša koji je pozdravio prisutne članove Vijeća ohrabrivši ih u njihovom misijskom poslanju i pastoralnim nastojanjima. Predsjednik Vijeća nadbiskup Tomo Vukšić izvijestio je o zajedničkoj sjednici hrvatskih biskupa održanoj 23. siječnja 2023. godine na kojoj su stanje i izazovi hrvatske inozemne pastve bili jedna od važnih točaka dnevnoga reda.

Potom je nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i ujedno tajnik Vijeća vlč. Tomislav Markić podnio godišnje izvješće o djelovanju Ravnateljstva istaknuvši kako u 183 hrvatske katoličke župe, misije, zajednice i centra širom svijeta djeluje ukupno 184 svećenika. Predstavio je trenutno stanje i aktualne potrebe koje će trebati zadovoljiti u dogledno vrijeme, izvijestio o stanju Fonda solidarnosti te upoznao prisutne s pregledom proteklih događaja, kao i s planiranim terminima u budućnosti.

U nastavku sjednice područni delegati hrvatske inozemne pastve za: Austriju (fra Vjekoslav Lazić), Švicarsku (fra Antonio Šakota), Njemačku (don Ivica Komadina), Zapadnu Europu (fra Ljubomir Šimunović), Skandinaviju (mons. Stjepan Željko Biletić), Kanadu (vlč. Bozidar Josip Tenšek), Sjedinjene Američke Države (fra Nikola Pašalić) i Australiju (fra Davor Dominović) predstavili su godišnja izvješća za svoja područja, koja su za Njemačku potkrijepili i predstavnik pastoralnih suradnika Željko Galić i predstavnica časnih sestara s. Gordana Davidović.

Na sjednici je sudjelovala i predsjednica Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine i provincijska predstojnica Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije s. Željka Dramac, a svoj izostanak sa sjednice opravdali su predsjednik Hrvatske redovničke konferencije i provincijal Hrvatske dominikanske provincije fr. Slavko Slišković, te delegati za Sloveniju fra Marko Prpa i za Južnu Ameriku mons. Drago Balvanović.

www.ika.hr

Slike: Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu