Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: Novi petogodišnji mandat dosadašnjem ravnatelju dr. vlč. Tomislavu Markiću.

Biskupi su povjerili novi petogodišnji mandat dosadašnjem ravnatelju Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislavu Markiću.

Članovi Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održali su svoje XXI. redovito godišnje zajedničko zasjedanje, 21. siječnja 2019. u prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Zasjedanju su predsjedali predsjednici dviju Biskupskih konferencija zadarski nadbiskup Želimir Puljić i vrhbosanski nadbiskup i metropolita kardinal Vinko Puljić. Biskupima je, između ostaloga, predstavljeno godišnje izvješće o radu Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu i Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Predsjednik spomenutog Vijeća pomoćni biskup vrhbosanski Pero Sudar zahvalio je, u ime svih hrvatskih svećenika i pastoralnih djelatnika i djelatnica u župma, misijama i zajednicama u inozemstvu te posebno u ime iseljenika, svim biskupima i redovničkim poglavarima i poglavaricama za podršku i potporu koju pružaju radu hrvatske inozemne pastve. Biskupi su na poseban način zahvalili svim djelatnicima u hrvatskoj inozemnoj pastvi za njihov ne mali trud i pastoralnu brigu za one koji su, iz raznih razloga, odselili u inozemstvo. Pošto su saslušali iscrpno izvješće o radu Ravnateljstva za Hrvate u inozemstvu, biskupi su odlučili povjeriti novi petogodišnji mandat dosadašnjem ravnatelju dr. vlč. Tomislavu Markiću.

Dr. vlč. Tomislav Markić rođen je 12. rujna 1969. u Zagrebu. Za svećenika Zagrebačke nadbiskupije zaređen je 25. lipnja 1995. Magisterije iz pastoralne teologije te religiozne pedagogije postigao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Beču, gdje je 2005. doktorirao iz pastoralne teologije na temu: »Mir je djelo pravde. Zauzimanje hrvatskih katoličkih biskupa za mir u ratu u Hrvatskoj (1991. – 1995.)«. Od 1997. do 2000. bio je nadbiskupski tajnik, a od 2002. do početka 2011. vršio je službu generalnog tajnika pripremnog razdoblja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Od 2002. do 2006. bio je nadbiskupski delegat za trajnu formaciju svećenika, a od 2006. do 2008. biskupski vikar za trajnu formaciju svećenika. Od 2006. vrši službu biskupskog vikara za formaciju trajnih đakona, a od 2008. biskupskog vikara za laike i trajne đakone. Od 2004. vrši službu tajnika Prezbiterskog vijeća i Zbora savjetnika. Od 2006. je član Vijeća za kler Hrvatske biskupske konferencije, voditelj Đakonske pastoralne godine i Povjerenstva za studente laike koji se pripremaju za crkvene službe te član Nadzornog vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Od 2007. do 2009. bio je delegirani predsjednik Ekonomskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. Godine 2007. imenovan je prvim ravnateljem Nadbiskupijskog pastoralnog instituta. Od 2005. vršio je službu pastoralnog pomoćnika u Župi sv. Nikole Tavelića u Kustošiji, a od 2007. u Župi sv. Mateja u Dugavama. Od 2009. do kolovoza 2013. bio je župnik Župe Blažene Djevice Marije, Kraljice mira u Granešinskim Novakima u Zagrebu. Od jeseni 2013. urednik je Službenog vjesnika Zagrebačke nadbiskupije te vrši službu pastoralnog pomoćnika u Župi Bezgrešnoga začeća Blažene Djevice Marije, Malešnica-Oranice, u Zagrebu. Član je Croatian Church Trust-a (Hrvatskoga crkvenog kuratorija ili zaklade) u Londonu. Ravnatelj je Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu od 2014.