Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: Novi hrvatsko-njemački religijski rječnici

„Naklada Slap“ objavila je godine 2011. Hrvatsko-njemački religijski rječnik te 2017. godine Njemačko-hrvatski religijski rječnik autora Pavla Mikića i Mirka Gojmerca, profesora germanistike na sveučilištima u Zadru i Zagrebu.

 

Riječ je o prvim specijalističkim dvojezičnim religijskim rječnicima na hrvatskom govornom području. Autori kažu da su nastojali na jednome mjestu prikupiti velik broj religijskih riječi i pojmova, poglavito kršćanskih, e(x) pluribus unum kako kaže sv. Augustin. Skupljali su riječi koje se odnose na vjeru i religiju u domaćih i inozemnih teologa, pisaca, prevoditelja, i od svih tih riječi nastali su spomenuti rječnici, upravo u skladu s riječima sv. Augustina.

Rječnici su namijenjeni svim ljudima koji žele proširiti svoje religijsko znanje, a poglavito studentima teologije i njemačkog jezika koji tijekom svog studija čitaju stručne tekstove njemačkih i hrvatskih teologa, filozofa i drugih autora. U rječnicima će pronaći objašnjenja riječi s kojima se susreću, ne samo u svome studiju, nego i u svakodnevnom životu, a ne mogu ih pronaći u drugim rječnicima. Rječnici su napisani i za prevoditelje koji prevode teološke tekstove, tekstove koji opisuju crkvenu umjetnost, crkvenu povijest, crkvenu glazbu itd., ali i za sve ostale prevoditelje, jer riječi koje sadrže ovi rječnici mogu se pojaviti u svim vrstama tekstova, npr. u promidžbenim tekstovima hrvatskog turizma, u čijim se prijevodima događaju najteže prevoditeljske pogreške. Spomenuti rječnici namijenjeni su i hrvatskim pastoralnim radnicima na njemačkom govornom području i svim vjernicima u inozemstvu koji se ponekad nađu u situaciji da trebaju objašnjenje neke riječi religijskog sadržaja na drugom jeziku. Tako ovi rječnici mogu proširiti religijsko znanje, bilo u jednom, bilo u oba jezika.

image description

Poznavanje sadržaja religijskih riječi omogućuje vjerniku pravilno i nadahnuto ispunjenje njegove službe u Božjem domu, ili kako kaže sv. Pavao: „Molit ću duhom, ali molit ću i umom; pjevat ću hvale duhom, ali pjevat ću ih i umom. Jer inače kako će neupućeni, ako ti zahvaljuješ samo duhom, reći Amen na tvoju zahvalu, kad ne zna što govoriš?“

Najveći broj natuknica u ovim rječnicima su riječi kršćanskih religija, osobito katoličanstva, ali ima i dosta riječi iz židovstva i islama, dakle religija Knjige (Buchreligionen), koje su u hrvatskom kulturnom prostoru proširene i udomaćene. Poznavanje značenja riječi druge religije omogućuje bolje razumijevanje dotične religije, načina života pripadnika te religije, a onaj koga se razumije, s njime se lakše stupi u kontakt. Tako ovi rječnici žele pridonijeti boljem razumijevanju drugoga, dijalogu općenito, a ekumenskom dijalogu posebno i time pripomoći da se ostvari Isusova molba Ocu ex omnes unus.

Ukratko, Njemačko-hrvatski i Hrvatsko-njemački religijski rječnik želi biti svim korisnicima knjiga pomoćnica.

Rječnici se mogu naručiti kod izdavača na adresi:

http://www.nakladaslap.com/knjige.aspx?cat=mguid_KPRjecnici