Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA JEZIKA, POVIJESTI I KULTURE

Od 16. do 21. srpnja 2018. u Zagrebu će se održati Ljetna škola hrvatskoga jezika, povijesti i kulture. Organizatori su: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu.

Škola je namijenjena potomcima naših iseljenika i drugim zainteresiranima koji žele usavršiti hrvatski jezik te bolje upoznati povijest i kulturu Domovine i zavičaja svojih roditelja i predaka. Program Škole sastoji se od modula hrvatskoga jezika, modula povijesti i modula kulture.

U izvođenju programa Škole sudjelovat će profesori s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i drugi stručnjaci i osobe iz javnoga života. Osim predavanja, predviđena je i terenska nastava koja će uključiti posjete nekim ustanovama u gradu Zagrebu te cjelodnevni izlet po Hrvatskom zagorju.

Participacija za sudjelovanje iznosi 150 eura, a uz nadoplatu moguć je i smještaj.
Za prijavljene do 15. travnja 2018. participacija iznosi 100 eura.

Po završetku Škole polaznici dobivaju certifikat o sudjelovanju te međunarodno priznate ECTS bodove.

Prijave za Školu moguće su do 20. lipnja 2018. na: hip@hbk.hr.

Informacije o Školi pratite na:

https://www.facebook.com/LjetnaSkolaHrvatskogaJezikaPovij…/…
i
https://www.facebook.com/hrvatskainozemnapastva/

kao i na web stranicama:

www.unicath.hr/?s=ljetna+%C5%A1kola
hip.hbk.hr
www.unicath.hr