Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: Fra Josip Blažević ponovno izabran za provincijala Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca

Zasjedanje Redovitoga provincijskog kapitula Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca nastavljeno je u srijedu 21. veljače u Zagrebu. U prijepodnevnim satima braća su u radu po skupinama raspravljali o molitvenom i bratskom životu franjevačkom identitetu, o početnoj i trajnoj formaciji, o pastoralnom djelovanju i apostolatu te misijskom djelovanju u odnosu na prošli Četverogodišnji plan i program (od 2014. do 2018. godine) te u prvom dijelu poslijepodnevnoga rada iznijeli svoja izvješća.
Na svojoj trećoj sjednici, koja je započela zazivom Duha Svetoga, Redoviti provincijski kapitul ponovno je izabrao za provincijalnog ministra fra Josipa Blaževića za razdoblje od 2018. do 2022. godine.
Fra Josip Blažević rođen je 16. ožujka 1969. godine u Šiškovcima pored Vinkovaca. U Red franjevaca konventualaca stupio je nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog roka 1988./89. godine.
Prve redovničke zavjete položio je 25. kolovoza 1991. u Cresu, a svečane 4. listopada 1994. u Zagrebu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Za svećenika ga je zaredio zagrebački nadbiskup i metropolit kardinal Franjo Kuharić 29. lipnja 1996. godine u Zagrebu. Od 1996. do 2000. godine obnašao je službu župnoga vikara u župi sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu. Od 2000. godine nastavlja poslijediplomski studij na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“ u Rimu. Licencu iz fundamentalne teologije postigao je 2002. godine s temom Vjera kao terapija. Sučeljenje kršćanskoga gledišta i nauka Sri Sathyja Sai Babe. Na istom sveučilištu nastavlja doktorsku disertaciju dok nije zbog pastoralnih potreba u Provinciji 2003. premješten na službu župnoga vikara u župu Bezgrešnoga Srca Marija u Vinkovce. S najvišom ocjenom (summa cum laude) doktorirao je 2009. godine na spomenutom sveučilištu s temom Iskustvo ljudskoga tijela u međukulturalnome kontekstu. Kritičko sučeljavanje teorija o „energijskim centrima“ (čakrama) i filozofsko-teoloških spoznaja Maxa Schelera i Karola Wojtyle.
Autor je više knjiga: Proroci Novog dobra, Sai Baba i/li Isus Krist, Joga i kršćanstvo, Sve što katolik treba znati o reikiju, Halloween – poganstvo staro i novo te enciklopedijskog priručnika New age i kršćanstvo. Organizator je simpozija, seminara, studijskih putovanja te urednik više zbornika radova. Bio je duhovnik zagrebačke podružnice Hrvatskoga katoličkog liječničkog društva, član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za nauk vjere, član Etičkoga povjerenstva Psihijatrijske bolnice Vrapče itd.
Od 2006. godine obnaša službu magistra klerika i sudjeluje u radu uprave Provincije, a 2010. godine izabran je za vikara Provincije. Od 12. ožujka 2014. godine obnaša službu provincijalnoga ministra i glavnoga i odgovornog urednika izdavačke kuće i časopisa Veritas. Čestitku je provincijalnom ministru fra Josipu Blaževiću uputio delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u kojoj stoji: „Poštovani oče Provincijalni ministre! S radošću smo primili vijest da ste na trećoj sjednici, tijekom zasjedanja Redovitoga provincijskog kapitula Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, u srijedu 21. veljače u Zagrebu, ponovno izabrani za provincijalnog ministra za razdoblje od 2018. do 2022. godine. Nadamo se i ubuduće dobroj suradnji Vaše Provincije i Hrvatskoga dušobrižničkog ureda u Frankfurtu na Majni, poglavito stoga jer je više Vaših članova Provincije na službi u hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj. Dok Vam od srca čestitam na toj odgovornoj službi, molim Boga da Vam da snage i ustrajnosti u daljnjem djelovanju!“

Treća sjednica Redovitoga provincijskog kapitula Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca nastavljena je u četvrtak 22. veljače u Zagrebu. Nakon izbora fra Josipa Blaževića za provincijalna ministra u razdoblju od 2018. do 2022. godine, održan je rad po skupinama o temi budućnosti Provincije na kojemu su izneseni prijedlozi kako usavršiti bratski i molitveni život te pastoralne aktivnosti.
U poslijepodnevnim dijelu pristupilo se izglasavanju od provincijalna ministra predloženih članova definitorija; izabrani su: fra Tomislav Glavnik – vikar, fra Ljudevit Maračić – tajnik, fra Vitomir Glavaš – ekonom, fra Stjepan Brčina – egzaktor te fra Ivan Bradarić.
„Provincijski se kapitul, normalno, slavi u dva dijela (usp. Gen. stat. 133). Vrijeme između prvoga i drugog dijela mora biti posvećeno pripremi radnoga predloška za izradu četverogodišnjega provincijskog plana (ČPP), kao i prijedloga ili odluka o posebnim temama ili pitanjima, o čemu će se na provincijskom kapitulu morati raspravljati i što će morati biti odobreno. Prikladno je da radni predložak pripremi provincijalni ministar sa svojim definitorijem; u tome mogu tražiti pomoć komisije ad hoc. Dobro je, osim toga, da provincijalni ministar prije drugoga dijela posveti prikladno vrijeme odabiru gvardijana, magistara sjemeništa itd., koji će morati biti imenovani na šestoj sjednici kapitula“ (Pravilnik za slavljenje redovitoga provincijskog kapitula, br. 138).
Drugi dio kapitula zakazan je za 14. svibnja u Samostanu Svetoga Duha u Zagrebu.

(IKA/A.P.)