Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

ZAGREB: 129. obljetnica Papinskog misijskog djela svetog Petra

Papinsko misijsko Djelo svetog Petra apostola osnovano je 1889. godine kako bi kršćane cijeloga svijeta učinilo osjetljivijima za odgoj svećenika u misijskim zemljama.

Katolička Crkva danas obilježava 129. obljetnicu Djela svetog Petra apostola. Papinsko misijsko Djelo svetog Petra apostola osnovano je 1889. godine kako bi kršćane cijeloga svijeta učinilo osjetljivijima za odgoj svećenika u misijskim zemljama te kako bi ih neprestano pozivalo na kvalitetniju materijalnu potporu u odgoju i u izobrazbi novih svećeničkih kandidata. Nastalo je kao plod misijskog djelovanja Jeanne Bigard i njezine majke Stephanie, a Sveta Stolica ovo je Djelo uzdigla na razinu papinske ustanove.
Dok se u europskim zemljama smanjuje broj zvanja, istodobno broj raste u afričkim i azijskim zemljama. Međutim, u tim zemljama je izrazito teško dobiti priliku za daljnje školovanje i zbog toga, bez potpore ovog Djela, sjemeništa i bogoslovije u misijskim zemljama ne bi imale mogućnost djelovanja.
„Koliko su samo prekrasnih stranica povijesti na raznim kontinentima napisali članovi Djela svetog Petra apostola! Koliki samo broj svećenika, redovnika i redovnica može zahvaliti ovom Djelu za ostvarenje radosti svoga zvanja!“, napisao je papa Ivan Pavao II. u apostolskom pismu uz 100. obljetnicu Djela.
Danas Djelo svetog Petra apostola djeluje u 157 zemalja i 1 111 misijskih biskupija i financijski podupire školovanje i formaciju 116 843 bogoslova, 10 tisuća novaka, 104 351 sjemeništaraca, 3 122 653 vjeroučitelja. Također podupire školovanje 670 330 redovnica i 54 229 redovnika. (IKA)