Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

Washington: Kardinal Jean Louis Tauran

Kardinal Jean Louis Tauran, predsjednik Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog i kardinal kamerlengo Svete Rimske Crkve, preminuo je jučer 5. srpnja popodne u Sjedinjenim Američkim Državama, u dobi od 75 godina.

Kardinal Jean Louis Tauran, predsjednik Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog i kardinal kamerlengo Svete Rimske Crkve, preminuo je jučer 5. srpnja popodne u Sjedinjenim Američkim Državama, u dobi od 75 godina. Upravo kardinal Tauran je 13. ožujka 2013. godine svijetu objavio da je za novog papu izabran argentinski kardinal Jorge Mario Bergoglio koji je izabrao ime Franjo.
Kardinal Tauran rođen je u Bordeauxu 1943., za svećenika je zaređen 1969., a nakon završetaka Crkvene akademije, u diplomatsku službe Svete Stolice ušao je 1975. godine. Diplomatsku službu obnašao je u Dominikanskoj republici i Libanonu. Za biskupa je zaređen 1991. u Rimu, po rukama sv. Ivana Pavla II., a isti ga je Papa imenovao kardinalom 2003. godine. Papa Benedikt XVI. 2007. imenovao ga je predsjednikom Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog.
Smrću kardinala Taurana Kardinalski zbor ima 225 članova, od kojih 124 imaju pravo glasa. (IKA)