VIERZEHNHEILIGEN: Završio Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe

„Vjera, kultura i umjetnost u susretu“ – tema je godišnjega pastoralnog skupa hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika iz Zapadne Europe, koji se održao od ponedjeljka, 17. do četvrtka, 20. listopada, u Kući za daljnja usavršavanja Nadbiskupije Bamberg u Vierzenheiligenu kod Bamberga, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni.

Misno slavlje, zadnjega dana skupa, u četvrtak 20. listopada, u jutarnjim satima je predvodio vrhbosanski nadbiskup metropolit mons. Tomo Vukšić, predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za Hrvatsku inozemnu pastvu, koji je ujedno i propovijedao. U suslavlju su bili mons. prof. dr. Niko Ikić, voditelj hrvatskih katoličkih zajednica Ulm i Ehingen, voditelj HKM Zürich u Švicarskoj fra Ivan Prusina i svećenici okupljeni na skupu.

Prof. dr. sc. Ivica Žižić održao je zadnje predavanje pod naslovom „Istina ljepote: navještaj umjetnosti u znaku vjere“. U predavanju je tematizirana posrednička, navjestiteljska uloga umjetnosti, premosnici između vjere života. U tom okviru predavač je istaknuo da se kršćanski navještaj istine, koja je u svojoj najdubljoj biti spasonosna, sučeljava s izazovima postmoderne estetike. Ujedno je raščlanio osnove postmoderne progovorivši o trendovima: estetici plošnoga i površnoga, „like“ lijepome, konzumizmu i sekularizaciji. Kršćanski navještaj pred izazovima postmodernog estetizma uzima za svoje polazište liturgiju kao mjesto autentično lijepoga i svetoga o kojoj sam papa Franjo govori u apostolskoj pobudnici Radost evanđelja: „Crkva evangelizira i sama je evangelizirana ljepotom liturgije, koja je ujedno i proslava evangelizacijskog djelovanja i izvor novog poticaja na sebedarje“. Evangelizacija umjetnošću ide ukorak s mistagogijom, uvođenjem u kršćanska Otajstva. U tom okviru, istaknuo je predavač, Crkva nije samo naručiteljica umjetničkih djela, nego prostor umjetničkoga stvaralaštva. Crkva njeguje kulturu lijepoga i zbog toga predstavlja okvir, polazište i odredište umjetničkoga stvaralaštva koje se nalazi u trajnoj potrazi da lijepim izrazi sveto. Drugo, Crkva naviješta evanđelje ne podređujući svijet kulture, već prožimajući ga, stavlja svoj naviještaj na radosnu službu ljudima svih vremena. Umjetnost koja se sjedinjuje s crkvenim navještajem stoga smjera oplemeniti čovjeka otvarajući mu prostora slavlju (doksološka dimenzija) i kerigmi (evangelizacijska dimenzija). Na posljednjoj dionici razmišljanja, predavač je, pitajući se – kakvu umjetnost treba Crkva i kakvom umjetnošću Crkva može autentično navještati – pružio odgovor polazeći od drevnih teoloških načela sadržanih u izvornoj kršćanskoj istini lijepoga ukorijenog u estetici križa (kenotička) i slave (doksološka). Iz primjera otačkog učenja (Augustin) i tradicije prikazivanja Kristova raspeća, Crkva danas ne traga za formalnom, atraktivnom ljepotom već upravo za ljepotom koja spašava. Pitanje o lijepome u kršćanstvu – što je lijepo – preobraća se u pitanje – tko je ljepota. Odgovor na to pitanje daje i ikonorafija proslavljenoga Krista koji otvara prostora gledanju slave Očeve i života budućega vijeka. Ljepota umjetničkih djela otkriva ono temeljno iskustvo koje opisao sv. Ivan: Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotristmo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu – da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimomo (…) (1 Iv 1, 1-4). Umjetnost pripušta čovjeka posred događaja kojim Bog u Kristu spašava čovjeka. Pruža mu kušati taj novi svijet koji dolazi. Umjetnost tvori put ljepote (via pulchritudinis) koji vodi u Božje Otajstvo, zaključio je prof. Žižić.

Nakon predavanja bio je okrugli stol, na kojem su sudjelovali predavači prof. dr. sc. Ivica Žižić sudjelovali, doc. dr. sc. Hrvoje Kalem, mons. Tomo Vukšić i nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomisav Markić. Sudionici su sudjelovali u živoj diskusiji te su iznosili svoja pitanja i promišljanja o temi skupa, a predavanja sa skupa bit će objavljena u zborniku. Na kraju je svima zahvalio u ime organizatora na sudjelovanju delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, koji ih je pozvao i na daljnje sudjelovanje u akivnostima Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta.

Pjevanje na misnim slavljima pratnjom na orguljama je animirao pastoralni suradnik u HKM Srednji Baden Darko Rubčić.

Tekst i snimke: Adolf Polegubić