Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

VATIKAN: Prije 55 godina objavljena enciklika o miru Ivana XXIII.

Mir je zadaća svih ljudi dobre volje koji vjeruju u istinu, u pravednost, u ljubav i u slobodu

Mir je zadaća svih ljudi dobre volje koji vjeruju u istinu, u pravednost, u ljubav i u slobodu – riječi su iz posljednje enciklike svetoga Ivana XXIII., upravljene svim ljudima dobre volje u trenutku u kojemu se činilo da međunarodna zajednica ide prema trećem svjetskom sukobu. Na Veliki četvrtak, 11. travnja 1963. godine, papa Roncalli je objavio svoju osmu encikliku naslovljenu „Pacem in terris“, otvorenu težnjama tadašnjega svijeta, koje je papa uspio shvatiti kroz znakove vremena. To je bila posljednja enciklika Ivana XXIII. koji je tada već bio teško bolestan, podsjeća Radio Vatikan.
Mnogi tu encikliku smatraju jednom vrstom duhovne oporuke ostavljene Crkvi i svim muškarcima i ženama dobre volje, vjernicima i nevjernicima, kojima je prvi put bila namijenjena jedna enciklika, i to zato što Crkva treba gledati svijet bez granica, a još manje podijeljen zidovima ili zavjesama.
Usredotočena na temu neratovanja i izgradnje putova mira – te velike težnje ljudskih bića – enciklika vidi svjetlost u razdoblju napetosti i hladnoga rata. Papa govori svijetu podijeljenom na dva bloka, svijetu koji je u ratu u Vijetnamu, Africi i Latinskoj Americi, uz veliku prijetnju nuklearnoga naoružavanja. Poruka je snažna: mir ostaje samo na riječima, ako nije utemeljen na poretku koji je taj dokument ocrtao u pouzdanoj nadi; to je poredak – kako je istaknuto u dokumentu – koji je utemeljen na istini, izgrađen u skladu s pravednošću, oživljen i integriran ljubavlju i ostvaren u slobodi.
Četiri su glavne točke istaknute za usmjeravanje čovječanstva na put mira: središnji položaj osobe koja je nepovrediva u svojim pravima, ali koja ima i dužnosti; opće dobro kojemu valja težiti i posvuda ostvarivati; moralni temelj političke zajednice, te snaga razuma i svjetionik vjere; sve do završnih „Pastoralnih napomena“, osobnih tragova svetoga Ivana XXIII., s isticanjem aktivnoga sudjelovanja u javnom životu i u ostvarivanju općega dobra. (IKA)

Slika: izvor – Vatikanski mediji