Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

VATIKAN: Objavljen Statut Dikasterija za laike, obitelj i život

Statut Dikasterija za laike, obitelj i život objavljen je danas u Vatikanu. Dikasterij, navodi se u Statutu, je mjerodavan u pitanjima iz nadležnosti Apostolske Stolice za promicanje života i apostolata vjernika laika, za pastoral mladih, obitelj i njezino poslanje, prema Božjem planu, kao i za zaštitu i potporu ljudskog života. U te svrhe, u skladu s načelima kolegijalnosti, sinodalnosti i supsidijarnosti, Dikasterij održava odnose s biskupskim konferencijama, mjesnim Crkvama i drugim crkvenim tijelima, promičući razmjenu među njima i nudeći svoju suradnju u promicanju vrijednosti i inicijativa vezanih u navedena pitanja.
Dikasterij želi potaknuti promicanje poziva i poslanja vjernikâ laikâ u Crkvi i svijetu, kao pojedinaca, bili oni u braku ili ne, ili kao članova udruženja, pokreta i zajednica. Promicat će također studije kako bi pridonio naukovnom proučavanju tema i pitanja vezanih uz vjernike laike. Dikasterij potiče kod vjernikâ laikâ, kaže se u Statutu, svijest o suodgovornosti za život i poslanje Crkve, prema različitim karizmama primljenim na zajedničku izgradnju, s posebnom pozornošću na posebno poslanje vjernikâ laikâ u nadahnjivanju i unaprjeđivanju vremenitih stvari. Promiče također inicijative vezane uz evangelizacijsko djelovanje vjernikâ laikâ u različitim područjima vremenitih stvarnosti kao i sudjelovanje vjernikâ laikâ u katehetskom poučavanju, liturgijskom i sakramentalnom životu, misijskom djelovanju, djelima milosrđa, karitativnim djelima i unaprjeđivanja čovjeka i društva. Podupire i potiče također aktivnu i odgovornu prisutnost u životu župe i dijeceze, kao i u savjetodavnim tijelima vlasti prisutnim u Crkvi na sveopćoj i partikularnoj razini.
Dikasterij prati život i razvoj vjerničkih udruženja i laičkih pokreta i izražava posebnu skrb Crkve za mlade.
U svjetlu papinskog Učiteljstva, promiče pastoralnu skrb za obitelj, štiti njezino dostojanstvo i dobrobit utemeljene na sakramentu ženidbe te se zauzima za njezina prava i odgovornost u Crkvi i građanskom društvu, kako bi obitelj kao ustanova mogla sve bolje ispuniti svoje uloge kako na crkvenom tako i na društvenom području.
Dikasterij podupire i koordinira inicijative u korist odgovornog rađanja, kao i za zaštitu ljudskog života od začeća do prirodnog svršetka, vodeći računa o potrebama osobe u različitim fazama razvoja.
Promiče i potiče organizacije i udruge koje pomažu ženama i obiteljima da prihvate i čuvaju dar života, posebno u slučaju teških trudnoća. Također podržava programe i inicijative za pomoć ženama koje su imale pobačaj.
Na temelju katoličkog moralnog učenja i crkvenog učiteljstva, Dikasterij proučava i promiče formaciju u vezi s glavnim pitanjima biomedicine i prava vezanih uz ljudski život, kao i razvoja ideologija koje se odnose na sam ljudski život i stvarnost ljudskog roda, kaže se u Statutu Dikasterija za laike, obitelj i život.
(IKA)