Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

UVODNIK „ŽIVE ZAJEDNICE“: Poseban doprinos Stepinčevu 2018.

„Nadam se da će moja knjiga omogućiti jednu pravednu raspravu o bl. Alojziju Stepincu temeljenu na pouzdanim činjenicama”, rekla je dr. Claudia Stahl.

U novom dvobroju „Žive zajednice“ donosi se razgovor s dr. Claudijom Stahl, autoricom knji­ge na njemačkom jeziku „Alojzije Stepinac – Die Biografie“, (Verlag Fer­di­­nand Schöningh, Paderborn, 2017.).

Razgovor s dr. Stahl poklapa se s ovogodišnjom proslavom Stepinčeva kako u domovini tako i u hrvat­skim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj i u svijetu. Na pitanje, što je dr. Stahl potaklo da napiše tako opširno djelo (597 str.) o bl. Alojziju Stepincu na njemačkom jeziku, odgovorila je kako se, na žalost, još uvijek nailazi na mnoge neistine i netočna mišljenja o životu i djelovanju nadbiskupa Stepinca te kako su u međuvremenu na hrvatskom jeziku objavljeni najvažniji izvori o njemu. „Međutim na njemačkom jeziku je nedostajao aktualni biografski prikaz koji objedinjuje sve te izvore. Nadam se da će moja knjiga omogućiti jednu pravednu raspravu temeljenu na pouzdanim činjenicama.“
Dana 15. siječnja pokrenut je naš novi portal „Živa zajednica“. Na novom portalu redovito ćemo vas izvješ­ćivati o događajima u općoj i domovinskoj Crkvi, te o životu i djelovanju hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj. Kao i dosad izlazit će i tiskano izdanje „Žive zajednice“, sedam puta godišnje.
Danas se traži učinkovit odgovor na suvremene komunikacijske izazove, poglavito za mlađe naraštaje Hrvata katolika u Njemačkoj i šire, stoga vjerujemo da će im pritom naš portal biti od velike pomoći. Svima vama koji godinama podupirete naše djelovanje od srca zahvaljujemo te se u tom smislu i nadalje preporuču­jemo.

dr. Adolf Polegubić, urednik