Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

UVODNIK ŽIVE ZAJEDNICE: „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“

„U BiH je povijest bila takva da je svatko barem jedanput došao na red da teško strada.“

Krajem rujna u Sarajevu je odr­žan Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe o temi „Iskus­tvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“. Tijekom skupa održano je šest predavanja.
Nakon predavanja organiziran je okrugli stol na kojem su sudjelovali svi predavači: pomoćni vrhbosanski biskup, predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu mons. dr. Pero Sudar, doc. dr. Tomislav Kovač, prof. dr. Niko Ikić, prof. dr. Ivan Šarčević, dr. Dževada Šuško i izv. prof. dr. Vladislav Topalović. Mons. Mons. Sudar je u toj prilici istaknuo: „Možda se od nas očekuju prebrzi rezultati. Naše su rane gledajući vremenski još jako jako svježe, a gledano povijesno one su jako duboke. Ovdje je opasnost koja se stalno ponavlja, manipuliranje s vlastitom boli i boli drugoga, a često se razu­mije samo vlastita bol. Stoga je potrebno, a to je tako jedino i moguće, prihvatiti drugoga s njegovom istinom. Ovdje je povijest bila takva da je svatko barem jedanput došao na red da teško strada. Često se pamti samo svoje. Tako se ne može naprijed. Potrebno je dopustiti čovjeku, narodu i Crkvama i vjerskim zajednicama vrijeme da odbolujemo. Možda smo se umorili živeći zlo i da smo došli do zaključka da to stvarno nema nikakvog smisla. A ovdje ima toliko toga zajedničkoga, ne samo na vjerskom nego i na etničkom području. Ali treba vrijeme da sebi priznam bolnu istinu što se dogodilo sa strane mog naroda kako bih razumio bol onih kojima se to nanijelo. Samo onda mogu očekivati to i s druge strane. To su teška pitanja i teške sudbine. Zato ljudi odavde tako rado i bez boli odlaze. Temelj je naše nade posvijestiti ljudima, a to je zadaća Crkava i vjerskih zajednica, kako smo sudbinski vezani i kako smo izdanci istog korijena. Ne zato što nas je isti Bog jednake stvorio, nego zato što nas je povezao, etnički, poviješću i kulturno, a i patnjom. Ako to uspijemo prenijeti prije nego nas nestane, preživjet ćemo“.

Dr. sc. Adolf Polegubić, glavni urednik „Žive zajednice“