Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

UVODNIK ŽIVE ZAJEDNICE: Čovjekova potreba za odmorom

„Učinjeno dobro drugome ne može od Boga proći ne zapaženo.”

U svojoj Poruci predsjednik Odbora HBK za pastoral turista šibenski biskup Tomislav Ro­gić za Nedjelju turizma — 26. svib­nja 2019. je istaknuo: „Vrijeme ljeta u nas bitno je obilježeno turističkom sezonom. Danas se putuje više, češće i u udaljenije krajeve. Doživljavati putovanja ne samo kao napetost i nužnost da se dođe do željenog mjes­ta, već kao sliku životnog putovanja do cilja. I putovanje je dar, a ne samo dolazak na cilj. Vrijeme odmora (praznici) nije prazno vrijeme nego vrijeme ispunjeno onim što nas oslobađa i nadahnjuje, vrijeme povratka sebi i onima koje volimo. Ako nas cijela godina melje u svom žrvnju briga i zauzetosti, pokušajmo barem za vrijeme odmora poslagati svoje misli, želje i ciljeve, svoje napore i zauzetosti na taj način da Boga stavimo na prvo mjesto, a brigu za čovjeka, brata pored sebe, u centar vrijednosti i važnosti za koje se zalažemo. Gosta se često promatra kao onoga koji dolazi kod nas nešto potrošiti ili kako od njega izvući što više i bolje zaraditi. Sve se rjeđe čuju pojmovi: ljubaznost ili gostoljubivost. Ako se i spomenu onda je to opet u svrhu koristi, ostvarenja što većeg pro­meta i bolje sezone. To dakako nije osobina niti stav koji bi pripadao evanđe­lju ili kršćanskim krepostima. Ljudi smo svoga vremena i ništa što nas okru­žuje nije bez posljedica. Kršćan­ski je oduprijeti se negativnom utjecaju i ne zaboraviti vrline — kreposti
kojima nas Biblija uči. U Svetom pismu mnogi su primjeri koji veličaju gostoljubivost. Pomoći nevoljnom, primiti putnika namjernika, iskazati mu ljubaznost spada u djela mi­lo­srđa po kojima svjedočimo Božju ljubav i zavrje­đujemo od Boga nove milosti. Bog se u dobroti ne da natkriliti. Uči­njeno dob­ro drugome ne može od Boga proći ne zapaženo.”
Svima želimo radosno vrijeme odmora duše i tijela!

Dr. sc. Adolf Polegubić, glavni urednik Žive zajednice