Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

UVODNIK Žive zajednice, br. 3-4/2019: Velikani vjere u Hrvata

„Ne može se razumjeti naša kultura, naša civilizacija bez Sv. pisma.“

Ovih je dana o Obertshausenu odžana dva­­deset deveta Biblijska oli­m­pijada „Fra Bernard Dukić“ o temi „Velikani vjere u Hrvata“. Sudjelovalo je devetnaest ekipa iz dvanest hrvat­skih katoličkih misija i zajednica iz Njemačke. Ekipa s najviše osvojenih bodova bila je II. ekipa HKŽ Frankfurt, koja je osvojila zlatne medalje i 500 eura. Drugo mjesto — srebrene meda­lje i 350 eura, osvojila je II. ekipa HKM Wiesbaden. Treće mjesto — bron­čane medalje i 200 eura osvo­jila je II. ekipa HKM Mainz.

Olimpijadu je uveličao svojom nazočnošću apo­s­tolski nuncij u SR Njemačkoj nad­bis­kup dr. Nikola Eterović, koji je istaknuo važnost čitanja Sv. pisma na duhovan način, a to je riječ koju nam Bog upućuje za današ­nje vrijeme. „Svi ovi velikani o kojim ste učili pripremajući se za ovu Olimpijadu, pos­tali su velikani zbog Božje riječi, jer su nastojali živjeti po Sv. pismu nadahnutom Duhom Svetim. Ne može se razumjeti naša kultura, naša civilizacija bez Sv. pisma. Zato i oni koji nisu vjernici trebali bi poznavati Sv. pismo. Ima toliko izreka koje su dio naše kulture, a koji imaju temelje u Sv. pismu. Nalazimo se u korizmi i ovih ćemo dana čuti o Judi koji je izdao Isusa Kris­ta. To se također nalazi u Sv. pismu. Čut ćemo i o sv. Petru koji ga je zatajio, pa se obratio i pos­tao ljubljeni Kristov učenik; o sv. Ivanu koji je os­tao uvijek vjeran Isusu Kristu i koji je na posebni način ljubio učite­lja“, kazao je nuncij mons. Eterović, zaže­ljevši svima da budu poput sv. Ivana uvijek vjerni, ili poput sv. Petra da upoznaju svoje grijehe, da se pokaju i da se vrate ponovno Kristu kako bi bili autentični kršćani, svjedoci Isusa Kris­ta ovdje gdje žive i rade.
„Svima vam želim sve najbolje i uspješan završetak ovog korizmenog hodočašća prema najvećem blag­danu naše kršćanske vjere — Uskrsu. Već unaprijed sretan Uskrs svima vama!“ Svima blagoslovljen Uskrs!

Dr. sc. Adolf Polegubić, glavni urednik „Žive zajednice“