Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

UVODNIK: 40. obljetnica „Žive zajednice“

Tribina u povodu 40. obljetnice izlaženja glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj „Žive zajednice“ (1978.—2018.) održana je 5. travnja u Hrvat­skoj matici iseljenika (HMI) u Zagrebu u organizaciji HMI i izdavača glasila Hrvat­skoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni (HDUF), o čemu se op­širnije može čitati na str. 6-7. Prvi broj „Žive zajednice” objavljen je u rujnu 1978., a dobio je naziv po živoj vjer­skoj zajednici Hr­vata katolika u dijaspori. U sadržaju od prvoga do pos­ljednjega broja lis­ta provlače se teks­tovi o vjeri u Boga, ali i vjernosti Bogu naših ljudi; o njihovoj neraskidivoj povezanosti s Katoličkom Crk­vom, op­ćom ili domovinskom, o njihovoj neuništivoj svijesti pripadnosti hrvatskom na­rodu i domovini Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Hrvati u dijaspori deset­lje­ćima su imali i još uvijek imaju tri osnovna gesla življenja i djelovanja: bogo­ljub­lje, čovjekoljublje i domolj­ub­lje. List posebno prati brojne aktivnosti naših misija i zajednica, te na suvremen način piše o vjeri, vjerskim i društvenim, socijalnim i obiteljskim te kulturnim temamama. Urednici „Žive zajednice“ bili su fra Bernard Dukić (1978.—1979.), fra Ignacije Vugdelija i fra Bernard Dukić (1979.—1983.), fra Ignacije Vugdelija (1983.—1991.), don Ante Živko Kustić (1991.—1993.), fra Anto Batinić (1994.—2002.), te od kraja 2002. do danas dr. Adolf Polegubić. Ogovorni urednici „Žive zajednice“ bili su delegati (nad­dušo­briž­nici) za hrvat­sku pastvu u Njemačkoj fra Bernard Dukić, fra Josip Klarić, fra Josip Bebić te vlč. Ivica Komadna koji je sadašnji odgovorni urednik. Prilog na njemačkome jeziku je uveo delegat fra Josip Klarić od br. 3/1998. Ljubica Markovica-Baban od 1980. radi na gra­fičkoj pripremi lista, a uz nju valja zahvalno istaknuti i brojne suradnike „Žive zajednice“, među kojima je i veliki broj hrvatskih pastoralnih i socijalnih djelatnika, i članova ure­d­ništava, koji su tijekom tih 40 godina dali veliki doprinos u razvoju ovoga važnoga lista, zajedno sa svim biv­šim i sadaš­njim djelatnicima HDUF-a. U sklopu tribine u Zagrebu priređena je i izložba svih dosadašnjim brojeva „Žive zajednice“. Od 15. siječnja ove godine „Živa zajednica“ je prisutna i u virtualnom prostoru na adresi www.zivazajednica.de, a preko „globalne dostupnosti“ postajemo bliži svima koje će zanimati i radovati istina.

Urednik dr. sc. Adolf Polegubić

Živa zajednica, 5-6/2018.