Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

U spomen: Preminuo Nedjeljko Mihanović

Nedjeljko Mihanović preminuo je danas 27. siječnja2022. u 92. godini u Zagrebu.

Rođen je 16. veljače 1930. u Sitnu Donjem, pokraj Splita. Nakon završene Klasične gimnazije u Splitu diplomirao je slavistiku i romanistiku 1958. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1975. i doktorirao. Radio je kao lektor slavistike u Hamburgu, a do 1990. bio jeznanstveni savjetnik i upravitelj Zavoda za povijest hrvatske književnosti, gdje je izabran za člana suradnika HAZU.

  Na prvim višestranačkim slobodnim izborima uključuje se u rad HDZ-a. Bio je bliski suradnik predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana. U više mandata obavljao je dužnost predsjednika Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Sabora Republike Hrvatske, a od svibnja 1994. obavljao je mandatpredsjednika Hrvatskoga državnog sabora Republike Hrvatske. Od 1998. bio je savjetnik predsjednika Tuđmana za etička i moralna pitanja, a od siječnja 1999. predsjednik državnog Povjerenstva za odnose s vjerskim zajednicama u RH. Za svoje zasluge odlikovan je sa sedam visokih državnih odlikovanja(Spomenica Domovinskog rata (1990.-1992.); Spomenica Domovinske zahvalnosti;  Red Hrvatskog trolista; Red Ante Starčevića; Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića; Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom; Velered kralja Petra Krešimira IV. s  lentom i danicom.)

   Objavio je 17 autorskih knjiga s područja kroatistike, više od 200 znanstvenih i preko 400 stručnih radova. U bibliotekama „Pet stoljeća hrvatske književnosti“ i „Stoljeća književnosti“ priredio je više od 30 izdanja hrvatskih pisaca.(Posebno se bavio priređivanjem kritičkih izdanja sabranih djela hrvatskih pisaca Ujevića, Matoša, Nazora Majera, Šimića). S nizom književnih predavanja sudjelovao je na brojnim kongresima u domovini i inozemstvu (Austrija, Njemačka, Mađarska, Italija, Poljska, Rusija). Za obrazovniprogram HRTV-a izradio je više scenarija i ekranizacija o hrvatskim piscima, a djelovao je do visokih godina kao aktivni član Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske, Hrvatskog filološkog društva, Društva Poljičana, Braće Hrvatskog Zmaja i ostalih udruga.