Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

U SPOMEN: Fra Josip LUCIĆ svećenik-franjevac

Okrijepljen sakramentima umirućih, u nedjelju 17. siječnja 2021., u Novoj bolnici na Križinama u Splitu, u 84. godini života, 66. redovništva i 58. svećeništva, preminuo je o. fra Josip Lucić, svećenik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.
Fra Josip je rođen 1. veljače 1937. u Pokrovniku, župa Mirlović Zagora. Osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju u Sinju, Makarskoj i Zagrebu, filozofski i teološki studij u Makarskoj.
U franjevački red stupio je 5. srpnja 1955. na Visovcu, a vječne zavjete položio je 31. ožujka 1960. u Makarskoj. Za đakona je zaređen 16. prosinca 1962. u Makarskoj, a za svećenika 15. travnja 1963. također u Makarskoj. Mladu misu proslavio je u rodnom mjestu 28. travnja iste godine.
Nakon ređenja fra Josip se opredijelio za pastoralnu službu. Kao mladomisnik bio je župni vikar u Župi Sv. Mihovila Arkanđela u Promini (1963. –1964.) i Župi Gospe Sinjske u Sinju (1964. – 1967.). Potom je devet godina vršio župničku službu, najprije u Župi Svih Svetih u Gali kraj Sinja (1967. – 1970.), a zatim u Župi Uznesenja Marijina u Stankovcima (1970. – 1976.).
Nakon godinu dana provedenih u Franjevačkom samostanu Majke Božje u Zagrebu, vršio je dušobrižničku službu u hrvatskim katoličkim misijama u Njemačkoj, najprije kao dušobrižnik u Düsseldorfu (1976. – 1977.),, zatim kao voditelj misije u Mettmannu (1977. – 1979.), Düsseldorfu (1979. – 1981.), Rosenheimu (1981. – 1988.), Waiblingenu (1988. – 1994.) i Kölnu (1994. do 2006).
Nakon povratka u domovinu bio je ispovjednik u Franjevačkom samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu na Gorici (2006. – 2012.). Nakon pobolijevanja najprije se nastanio u Franjevačkom samostanu Ante Antića u Splitu na Trsteniku (2012. – 2014.), a zatim u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu (2014. – 2020.), gdje je obnašao službu kapelan sestara klarisa.
Fra Josip će biti pokopan u franjevačku grobnicu na gradskom groblju Lovrinac u Splitu u četvrtak 21. siječnja 2021. u 14 sati. Nakon sprovoda u samostanskoj i župnoj crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobromu slavit ćemo misu zadušnicu za pok. fra Josipa. (A.B.Periša)