Portal hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

Portal der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland

U HKŽ München predstavljene knjige pod nazivom“Herojski Vukovar“

U Hrvatskoj katoličkoj župi München,  5. studenoga, posredstvom  Akademskog kruga Hrvatske katoličke župe München,  u suradnji s udrugama Hrvatska kuća München, Matica hrvatska München i Društvom za promicanje hvatske kulure i znanosti CROATICA iz Zagreba, predstavljen je zanastveno-izdavački projekt Herojski Vukovar – povijest grada i život Vukovaraca tijekom 30 godina (1991.-2021.)  i dvije tiskane knjige.

Predstavljanje je bilo u kapeli Bl. Alojzija Stepinca. Dolikuje, da mučenik Stepinac, otvara vrata hrvatskim herojima – hrvatskim mučenicima, braniteljima Vukovara i Hrvatske. Sve prisutne među kojima je bila i Sonja Lovrek Velkov,  konzul I. razreda Hrvatskog generalnog konzulata u Münchenu, pozdravio je gosp. Ante Moro, predsjednik Akademskog kruga. Župnik Hrvatske katoličke župe u Münchenu fra Petar Klapež izrekao je zahvalu Bogu na daru žrtve i slobode, te pozvao sve prisutne na molitvu za sve žrtve Vukovara.

Tada se pristupilo predstavljanju dviju knjiga.

Prva knjiga HEROJSKOGA VUKOVARA  obrađuje  pripremu i provedbu velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine i ogromne posljedice agresije. Sastoji se od petnaest autorskih poglavlja. Poglavlja su napisana na temelju izvora i dokumenata te relevantne literature. Poslije autorskih poglavlja slijedi sažetak na engleskom jeziku o svakome poglavlju, kazalo osobnih imena, životopisi autora i detaljan sadržaj knjige.


Druga knjiga obrađuje srpsku okupaciju Vukovara od 18. studenoga 1991. do kraja 1995, mirnu reintegraciju u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske od 1996. do 1998., povratak prognanika u Vukovar, saniranje posljedica velikosrpske oružane agresije i obnove grada te gospodarski i društveni razvoj Vukovara od 1998. do 2021.


Ovaj veliki nacionalni projekt dvije tiskane knjige predstavili su dr. sc. Natko Martinić Jerčić, autor dvaju poglavlja, djelatnik Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz Zagreba  i  prof. Ante Bičanić, zamjenik voditelja projekta i  glavni urednik,  predsjednik Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA  iz Zagreba. Ovaj projekt realiziran je od 2020. do 2022. godine, a autorski tim projekta sastoji se od 38 znanstvenika i stručnjaka koji su obradili više od 2000 povijesnih izvora  dokumenata i napisali 32 autorska rada. Autori dolaze iz mnogih znanstvenih, obrazovnih, kulturnih i ostalih ustanova iz Republike Hrvatske. Dvije tiskane knjige sadržavaju ukupno 1064 stranice i  650 dokumentarnih fotografija, zemljovida, preslikâ dokumenata i ostalih likovnih priloga.

 


Tako su prisutni u riječi i u slici mogli barem nakratko oživjeti u svojim srcima krvavu i bolnu povijest Grada Heroja – Vukovara, njegovih prognanih stanovnika, hrabrih branitelja, i ponovnu obnovu koju je najvećim dijelom pomogla država Hrvatska, kako bi grad Vukovar ponovno oživio kao grad kulturnoga i vjerskoga života, živeći u nadi da će se konačno pronaći nestali i ubijeni hrvatski branitelji.

Svima je pružena mogućnost kupnje tih dviju vrijednih knjiga.

Tekst i foto: fra Jozo Župić