Sveta Rita, zaštitnica u beznadnim i teškim situacijama